Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Omavoimassa voit toimia vapaaehtoisena tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Omavoiman toiminnassa on mukana vapaaehtoisia erilaisissa rooleissa. Vapaaehtoisilla on tärkeä rooli mm. vertaisryhmien mahdollistajina. Vertaistukiryhmät toimivat vapaaehtoisten voimin.

Jos sinä olet kiinnostunut vertaisohjaajana toimimisesta, niin paras tapa on aloittaa käymällä ryhmissä ensin itse ryhmäläisenä ja sitä myöten halutessasi ottaa roolia myös vastuullisena vertaisohjaajana.

 

Tutustu Omavoimaan