Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Palvelut » Väkivaltatyö

Ammattitaidolla ja asiakasta kunnioittaen

Setlementti Tampere on järjestölähtöisen väkivaltatyön asiantuntija. Tekemämme väkivaltatyön perusta on kansainvälisissä väkivallan vähentämiseen tähtäävissä sopimuksissa. Kohtaamme väkivallan eri osapuolet luottamuksellisesti ja aina asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Etsimme vaikeisiin tilanteisiin helpotusta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Annamme tietoa väkivallasta ja sen vaikutuksista, keinoista helpottaa omaa oloa, oikeuksista sekä muista tarvittavista tukipalveluista. Seuraamme asiakkaan hyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta ja varmistamme, että asiakas saa juuri sellaista apua kuin tarvitsee.

Kynnyksemme on matala ja palvelumme maksuttomia. Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita ja huolehdimme palvelujemme saavutettavuudesta ja tietosuojasta.

Konsultoimme ja koulutamme myös ammattilaisia kohtaamaan ja auttamaan väkivallan eri osapuolia. Teemme lisäksi aktiivista verkosto- ja vaikuttamistyötä väkivallan ehkäisemiseksi ja palvelujärjestelmän parantamiseksi.

Erilaisiin väkivaltatilanteisiin apua meillä tarjoavat Väkivaltatyön yksikkö (ks. sen työmuodot tästä alta), Nollalinja, Rikosuhripäivystys, Kipinä ja Tampereen Tyttöjen Talo.

Tilaa väkivaltatyön uutiskirje tästä

 

perheväkivaltaklinikka

Perheväkivalta

Tuemme henkilöitä, jotka ovat perheessä tai läheisissä suhteissa tapahtuvan väkivallan kokijoita, tekijöitä tai heidän läheisiään. Perheväkivaltaklinikkamme on akuuttiin perheväkivaltaongelmaan erikoistunut matalan kynnyksen palvelu, johon pääsee ilman viranomaiskontakteja.

Käytämme työssämme kriisi- ja traumatyön sekä psykoterapian menetelmiä. Teemme työtä sekä yksilöiden että pariskuntien kanssa.

Tutustu Perheväkivaltaklinikkaan

Seksuaaliväkivalta kuvituskuva

Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivalta voi vaurioittaa ihmisen syvimpiä tunnealueita, terveyttä sekä koko elämää, mutta siitä voi toipua. Välitä! – seksuaaliväkivaltatyössä autamme seksuaaliväkivallan kokijoita, tekijöitä ja heidän läheisiään. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömästi.

Käytämme työssämme kriisi- ja traumatyön menetelmiä ja tarjoamme myös ryhmämuotoista tukea. Keskusteluapua voi saada yksin tai läheisen kanssa. Tekijöille tarjoamme myös Uusi Suunta -yksilökuntoutusta.

Teemme seksuaaliväkivaltatyötä myös Tampereen Tyttöjen Talolla.

Välitä! – seksuaaliväkivaltatyö

Kunniaväkivalta kuvituskuva

Kunniaan liittyvä väkivalta

Työskentelemme yhteisöjen ja perheiden kanssa, joissa on kulttuurisista kunniakäsityksistä johtuvia haitallisia perinteitä ja väkivallan uhkaa. DIDAR- kunniaväkivaltatyössä järjestämme eri kielisiä ryhmiä, dialogityöpajoja ja tapahtumia, joissa kannustamme ihmisiä pohtimaan kunniakäsityksiään ja etsimään eri tilanteisiin toimintatapoja, jotka kunnioittavat jokaisen yksilön ihmisoikeuksia.

Autamme myös niissä tilanteissa, joissa kunniakäsitykset ovat jo johtaneet konflikteihin tai joissa on jo käytetty väkivaltaa tai havaittu sen uhkaa. Keskusteluapua tarjotaan tilanteen kaikille osapuolille, tarpeen mukaan yksin tai yhdessä.

Tutustu Didariin

Kun lapsi satuttaa

Tarjoamme maksutonta matalan kynnyksen ammatillista tukea perheille, jossa lapsi tai nuori käyttäytyy väkivaltaisesti muita perheenjäseniään kohtaan.

Palvelumme on lyhytkestoista kriisiapua perheille akuutissa lapsen tekemään lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä tilanteissa, jolla pyritään vanhempien ja perheiden tilanteen vakauttamiseen. Palvelumme tukee perheitä löytämään keinoja ja tapoja ennaltaehkäistä lapsen väkivaltaista käyttäytymistä.

Käytämme työssämme väkivalta- ja kriisityön menetelmiä. Tarjoamme yksilötapaamisia vanhemmille ja sisaruksille, perhetapaamisia sekä ryhmätoimintaa mm. vertaistukiryhmiä vanhemmille ja vihanhallintaryhmiä yli 12-vuotiaille.

Tutustu Kun lapsi satuttaa -työhön

Hae apua

HaeApua -sivuilta saat kymmenellä eri kielellä tietoa väkivallasta ja siitä, mistä saat apua vaikeisiin tilanteisiin. HaeApua on oikeusministeriön rahoittama Setlementti Tampereen valtakunnallinen tiedotuskampanja.

Näin haet apua