Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi videomme: Naapurina setlementti!

Home » Palvelut » Väkivaltatyö

Ammattitaidolla ja asiakasta kunnioittaen

Setlementti Tampere on järjestölähtöisen väkivaltatyön asiantuntija. Tekemämme väkivaltatyön perusta on kansainvälisissä väkivallan vähentämiseen tähtäävissä sopimuksissa. Kohtaamme väkivallan eri osapuolet luottamuksellisesti ja aina asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Etsimme vaikeisiin tilanteisiin helpotusta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Annamme tietoa väkivallasta ja sen vaikutuksista, keinoista helpottaa omaa oloa, oikeuksista sekä muista tarvittavista tukipalveluista. Käytämme kaikissa väkivaltatyön palveluissamme palautetietoisen hoidon menetelmää (Feedback Informed Treatment), jolla seuraamme asiakkaan hyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta ja varmistamme, että asiakas saa juuri sellaista apua kuin tarvitsee.

Olemme arvopohjaansa luottava toimija. Kynnyksemme on matala ja palvelumme maksuttomia.

Konsultoimme ja koulutamme myös ammattilaisia kohtaamaan ja auttamaan väkivallan eri osapuolia. Teemme lisäksi aktiivista verkosto- ja vaikuttamistyötä väkivallan ehkäisemiseksi ja palvelujärjestelmän parantamiseksi.

Erilaisiin väkivaltatilanteisiin apua meillä tarjoavat Väkivalta- ja kriisityön yksikkö, Nollalinja, Rikosuhripäivystys, Kiusatut ja Tampereen Tyttöjen Talo

 

perheväkivaltaklinikka

Perheväkivalta

Tuemme henkilöitä, jotka ovat perheessä tai läheisissä suhteissa tapahtuvan väkivallan kokijoita, tekijöitä tai heidän läheisiään. Perheväkivaltaklinikkamme on akuuttiin perheväkivaltaongelmaan erikoistunut matalan kynnyksen palvelu, johon pääsee ilman viranomaiskontakteja.

Käytämme työssämme kriisi- ja traumatyön sekä psykoterapian menetelmiä. Teemme työtä sekä yksilöiden että pariskuntien kanssa.

Tutustu Perheväkivaltaklinikkaan

Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivalta voi vaurioittaa ihmisen syvimpiä tunnealueita, terveyttä sekä koko elämää, mutta siitä voi toipua. Välitä! – seksuaaliväkivaltatyössä autamme seksuaaliväkivallan kokijoita, tekijöitä ja heidän läheisiään. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömästi.

Käytämme työssämme kriisi- ja traumatyön menetelmiä ja tarjoamme myös ryhmämuotoista tukea. Keskusteluapua voi saada yksin tai läheisen kanssa. Tekijöille tarjoamme myös Uusi Suunta -yksilökuntoutusta.

Teemme seksuaaliväkivaltatyötä myös Tampereen Tyttöjen Talolla.

Välitä! – seksuaaliväkivaltatyö

Kunniaan liittyvä väkivalta

Työskentelemme yhteisöjen ja perheiden kanssa, joissa on kulttuurisista kunniakäsityksistä johtuvia haitallisia perinteitä ja väkivallan uhkaa. DIDAR- kunniaväkivaltatyössä järjestämme eri kielisiä ryhmiä, dialogityöpajoja ja tapahtumia, joissa kannustamme ihmisiä pohtimaan kunniakäsityksiään ja etsimään eri tilanteisiin toimintatapoja, jotka kunnioittavat jokaisen yksilön ihmisoikeuksia.

Autamme myös niissä tilanteissa, joissa kunniakäsitykset ovat jo johtaneet konflikteihin tai joissa on jo käytetty väkivaltaa tai havaittu sen uhkaa. Keskusteluapua tarjotaan tilanteen kaikille osapuolille, tarpeen mukaan yksin tai yhdessä.

Tutustu Didariin

Väkivaltatyön hankkeet

Kun lapsi satuttaa -hankkeessa tuemme perheitä, joissa alle 25- vuotias erityislapsi tai -nuori oireilee aggressiivisella käytöksellä. Hanke on yhteinen Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa.

Toteutamme Oikeusministeriön myöntämällä erityisavustuksella kahta väkivalta- ja seksuaalirikollisten kuntoutusmenetelmien kehittämiseen ja rikosten ennaltaehkäisyyn tähtäävää hanketta. Välitä! Nuorten hankkeessa tuemme alle 30-vuotiaita nuoria, joilla on haitallista seksuaalikäyttäytymistä.

Kunniaksi-hankkeessa autamme henkilöitä, joilla on riski syyllistyä tai ovat jo syyllistyneet kunniaan liittyvään väkivaltaan. Hanke tarjoaa tukea väkivallattomaan käytökseen sekä maahanmuuttajataustaisille että romaniyhteisöön kuuluville henkilöille.

Hae apua

HaeApua -sivuilta saat kymmenellä eri kielellä tietoa väkivallasta ja siitä, mistä saat apua vaikeisiin tilanteisiin. HaeApua on oikeusministeriön rahoittama Setlementti Tampereen valtakunnallinen tiedotuskampanja.

Näin haet apua