Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Tietoa meistä » Strategia

Rohkeasti ihmisen puolella

Yhdistyksemme on rakentanut hyvinvointiyhteiskuntaa vuodesta 1994 alkaen. Olemme etsineet ja löytäneet vastauksia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin aktiivisena kansalaisyhteiskunnan toimijana. Liki kolmessakymmenessä vuodessa olemme kasvaneet paikallisesti merkittäväksi monialaiseksi sosiaalialan järjestöksi. Yhdistyksessä ja sen omistamassa yhtiössä työskentelee yhteensä yli 80 osa- tai kokoaikaista työntekijää. Toiminnassa on lisäksi vuosittain mukana kymmeniä tuntityöntekijöitä ja harjoittelijoita ja 200 vapaaehtoista.

Unelma

Unelmoimme ihmisten ja heidän yhteisöjensä hyvästä elämästä.

 

 

Arvot

  • Kohtaamme ihmiset kunnioittavasti uskoen heidän omiin voimavaroihinsa.
  • Toimimme paikallisesti ja yhteisöllisesti vahvistaen ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.
  • Edistämme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Setlementti Tampere ry:n ja Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy:n toiminnan perustana ovat setlementtiliikkeen yhteiset arvot. Olemme allekirjoittaneet setlementtisitoumuksen, joka liittää meidät osaksi setlementtiliikettä.

Setlementtisitoumus 2023 päivitys

Toiminta-ajatus 

Setlementti Tampere vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tuottaa ja kehittää ennakkoluulottomasti hyvinvoinnin palveluja.

Strategiset tavoitteemme

  • Ihmisten osallisuus paranee sekä tuen ja avun saaminen eri elämäntilanteisiin mahdollistuu
  • Olemme valtakunnallisesti tunnustettu väkivalta- ja kriisityön toimija ja kehittäjä
  • Toimimme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti palvelujärjestelmän ja toimintaympäristön kehittämiseksi
  • Kansalaistoiminta vahvistuu ja monipuolistuu Pirkanmaalla
  • Toimintamme on hyvin johdettua ja vaikuttavaa sekä tunnettua ja tunnustettua
  • Vapaaehtoistoimintamme on monipuolista ja laadukasta

Toimintasuunnitelmassamme on avattu, miten strategian on tarkoitus toteutua käytännön toiminnassa.

Setlementti Tampere vuosikertomus 2023

Toimintasuunnitelma 2024

Kumppanuudet ja jäsenyydet

Toimimme useissa paikallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Kumppanuusjoukkomme on laaja. Yhteistyössä on voimaa ja viisaus kasvaa dialogissa!

Olemme seuraavien yhteisöjen jäsen:

Suomen Setlementtiliitto ry www.setlementti.fi

IFS www.ifsnetwork.org

Hyvinvointiala HALI ry www.hyvinvointiala.fi

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry www.vimmart.fi

Silta-Valmennusyhdistys ry www.siltavalmennus.fi

Artteli-kumppanuusyhdistys ry www.artteli.fi

Sosiaalityön tutkimuksen seura ry www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi

Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry www.hsty.fi