Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Aihekuva
Home » Tietoa meistä » Tutkimusjulkaisut

Toimintamuotoihimme liittyvät opinnäytteet ja (tutkimus)julkaisut

Kirjoja, aihekuva

Opinnäytteitä

Asiakaspalautteen keruumenetelmät Naistarin sosiaalisen tilinpidon indikaattoreihin. Aittokallio, Marjo (2010). Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Lue täältä.

Digitaalinen väkivalta näkyväksi. Materiaali nuorille ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, Huttula, Heli; Karhumaa, Linnea (2021). Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosionomin tutkinto-ohjelma. Lue täältä.

Ikälinja ikääntyvän maahanmuuttajan arjessa. Huotari, Sina; Lahti, Suvi (2010). Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Lue täältä.

Jos en enää muista, muistathan sinä minut! – Kankaanpään opiston  muistihoitajakoulutuksen vaikuttavuus vanhustyössä. Tähtinen, Riitta (2011). Satakunnan ammattikorkeakoulu, Vanhustyön koulutusohjelma. Lue täältä.

Kehitysvammainen ja erityistä tukea tarvitseva henkilö aktiivisena toimijana sosiaalisessa mediassa. Aaltonen, Annu; Kinnunen, Heidi (2022). Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan erityisasiantuntija YAMK. Lue täältä.

Kulttuurien koti -hankkeen farsinkielisten naisten ryhmän BIKVA-arviointi. Höglund, Sini (2008). Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Lue täältä.

Kun lapsi satuttaa: Kielteisten tunteiden vaikutus perheen voimavaroihin vanhempien kokemana. Dyster, Sonia; Miettinen, Minna (2023). Satakunnan ammattikorkeakoulu, hoitotyön tutkinto-ohjelma. Lue täältä.

Kuntouttava työtoiminta kotoutumisen tukena: Setlementti Tampereen Naistarissa. Ollila, Oili; Tshimanga, Aino (2022). Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomin tutkinto-ohjelma. Lue täältä.

Missä olet, Maryam? Monikulttuuristen tyttöjen tavoittaminen Tampereen Tyttöjen Talo®:n toiminnan piiriin.
Björk, Hanna-Leena (2015). Humanistinen AMK, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue täältä.

”Nyt tämä on minun ikkuna” -Naistari monikulttuurisena olohuoneena.            Savolainen, Katri (2009). Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Lue täältä.

Syrjinnästä vapaa alue. Kuinka yhdenvertaisuus toteutuu Kansainvälisellä naisten tapaamispaikka Naistarilla? Huttu-Hiltunen; Minna Maria (2017). Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue täältä.

Tukiryhmän vaikutus seksuaaliväkivallasta selviytymisessä. Laeste, Katriina; Purhonen, Kaisa (2023). Diakonia ammattikorkeakoulu, Sosionomi AMK. Lue täältä.

”Vaikka tuntee rajusti ja aggressiivisesti, ei tarvi toimia”. Aggressionhallinnan opettelua ryhmässä Perheväkivaltaklinikalla osallistujien näkökulmasta. Heinälahti, Jonna; Heljäsvaara, Sonja (2023). Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma. Lue täältä.

Vapaaehtoistyö kotoutumisen tukena: Oma Polku – nuorten kokemuksia ja kehitysideoita.
Niemelä, Anni (2019). Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue täältä.

Kirjahyllyllinen kirjoja, aihekuva

Julkaisuja

Ikääntyvien maahanmuuttajien
ryhmänohjaus –opas. Pelto-Pihko, Marja 2008. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Kotoutuminen vanhustyöhön -projekti ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n yhteinen Kulttuurien koti -hanke. Lue täältä.

Kohtaaminen ja dialogi kunniakulttuuri- ja kunniaväkivaltatyössä – Didar-hanke
Rautiokoski Marianne, Janhunen-Ruusuvuori Mervi 2016. Tampere: Setlementti Tampere
ISBN 978-952-93-8038-1 (nid.) ISBN 978-952-93-8039-8 (pdf)  | Maksuton PDF

Kulttuurien koti -hanke – Turvallinen ikääntyminen maahanmuuttajille Hervannassa. Loppuraportti. Takala, Sari 2008. Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Lue täältä.

Kunnian ja häpeän ristipaineessa – Opas ammattilaisille kunniaan liittyvän väkivallan tekijöiden kohtaamiseen
DIDAR kunniaksi-hanke
Rebwar Karimi, Doaa Al-Shmes, Satu Hintikka, Merja Kankare, Fardin Abbasi 2022 | Setlementti Tampere | Maksuton PDF

Miten kohdata nuoria, jotka ovat syyllistyneet, tai saattavat syyllistyä seksuaaliseen väkevaltaan? – Opas ammattilaisille ja auttajille
Välitä! Nuorten hanke
Jukka Aho, Paula Kajala, Satu Hintikka, Elisa Juopperi 2022 | Setlementti Tampere ry | Maksuton PDF

TALK-hankkeen materiaalit:

Opas omakieliselle ryhmänohjaajalle 
TALK-hanketiimi, Setlementti Tampere ry, 2021 | Maksuton PDF
Opas omakielisten ryhmänohjaajien koulutukseen
TALK-hanketiimi, Setlementti Tampere ry, 2021 | Maksuton PDF
Opas dialogityöpajan järjestäjälle
TALK-hanketiimi, Setlementti Tampere ry, 2021 | Maksuton PDF

Puhutaan somesta! Apu digitaalisen väkivallan puheeksiottoon nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Esite ja ohjeet korttipakka menetelmän käyttöön ammattilaisille. Huttula, Heli, Karhumaa, Linnea. Yhteistyössä Tampereen Tyttöjen Talon kanssa. Kortit ammattilaisille.

Puhutaan somesta! Kortit nuorille ja nuorten ryhmille.

Väkivalta, trauma ja eheytyminen
Aallonmurtaja -projekti 2006 | Tampere: Setlementtiyhdistys Naapuri
Setlementtijulkaisuja 17
ISBN 952-99583-2-3 | Painettu julkaisu 5 €

Välittäminen kannattaa! Seksuaaliväkivaltatyön toimivat käytännöt
Välitä! Seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke
Hintikka, S., Toijanen, M., Talvitie, M., Hänninen, P. ja Kervinen, H. 2015 | Tampere: Setlementti Naapuri | Maksuton PDF