Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi videomme: Naapurina setlementti!

Setlementti Tampere

Rohkeasti ihmisen puolella

Lahjoita merkitystä elämään

Tee lahjoitus ja autat meitä luomaan tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille!

Varat käytetään Setlementti Tampere ry:n toimintaan. Lahjoittamalla  rakennat parempaa suomalaista yhteiskuntaa.

Lahjoita

Kohtaamme kaikki ihmiset tasavertaisina ja kunnioittavasti

Työmme edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Uskomme, että jokaisella on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Olemme rohkeasti ihmisen puolella.

Setlementti Tampere on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, yleishyödyllinen järjestö.

Olemme Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen. Olemme myös osa kansainvälistä setlementtiliikettä.

Ovemme ovat avoinna kaikille.​

Tutustu tarinaamme

Palvelumme

Tilanteesi voi olla vaikea tai sinulla voi olla erityisen tuen tarpeita.

Palveluissamme tuemme, rohkaisemme ja autamme sinua löytämään omia voimavarojasi ja kohtaamme sinut kunnioittavasti.

Tutustu palveluihimme

Osallistu toimintaamme

Setlementtitalot ovat kansalaisten avoimia kohtaamispaikkoja. Setlementtitaloissa saat vertaisvoimaa ja tukea arjen haasteisiin sekä mahdollisuuksia jakaa kokemuksia toisen saman kokeneen kanssa.

Voit myös vapaaehtoisena lahjoittaa aikaasi ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi tavalla, joka sopii sinulle.

Tule mukaan!

Valokeilassa

Nollalinja etsii yksikönjohtajaa

Haluatko työskennellä paikassa, joka uskoo hyvään? Setlementti Tampere on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimija. Setlementtiarvot ovat meille tärkeitä arkisessa työssämme. Setlementti Tampere on sitoutunut toimimaan syrjinnästä vapaana työpaikkana. Uskomme tasa-arvoisuuteen ja vaalimme moninaisuutta. Emme hyväksy rasismia. Toimintamme ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. Yhdistyksessä työskentelee noin 80 eri […]

Ohjaajalle töitä Miesten kansalaistalo Mattilassa

Haluatko työskennellä rohkeasti ihmisen puolella? Setlementti Tampere on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimija. Setlementtiarvot ovat meille tärkeitä arkisessa työssämme. Setlementti Tampere on sitoutunut toimimaan syrjinnästä vapaana työpaikkana. Uskomme tasa-arvoisuuteen ja vaalimme moninaisuutta. Emme hyväksy rasismia. Toimintamme ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. Yhdistyksessä työskentelee noin 80 eri alojen […]

Opinnäytetyö- ja tutkimuspäivä Jane Addamsin hengessä

Yhteisöllisen sosiaalityön ammatilliseen perinteeseen liittyvät keskeisesti Setlementtiliike ja amerikkalaisen sosiaalityön uranuurtaja Jane Addamsin nimi. Jane Addams (1860-1935) oli yhdysvaltalainen sosiaalityön pioneeri, sosiologi ja sosiaalityön tekijä, uudistaja ja kirjailija, joka vaikutti 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Chicagossa. Addams puolusti naisten, lasten ja työväestön oikeuksia ja vastusti yhteiskunnassa vallitsevia kulttuuri- ja luokkaeroja sekä elitismiä ja hierarkkisuutta. Hän pyrki […]

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Kaikille avoin teemailta: ADHD työelämässä järjestetään keskiviikkona 12.10. klo 17-18.30. 

Teemaillassa tutustutaan Jutta Häkkisen Pro gradu tutkielman Korkeakoulutettujen ADHD-diagnosoitujen henkilöiden ammatillinen toimijuus tuloksiin ja keskustellaan ADHD:sta työelämästä omien kokemusten kautta.

Paikka: Pyhäjärvenkatu 1B  (2. kerros sisäänkäynti nro 3), 33200 Tampere, kokous- ja ryhmätila Pyynikki.

Tilaisuus on avoin - ei ilmoittautumista
Tervetuloa!

Kaikille avoin teemailta: "ADHD työelämässä" järjestetään keskiviikkona 12.10. klo 17-18.30.

Teemaillassa tutustutaan Jutta Häkkisen Pro gradu tutkielman "Korkeakoulutettujen ADHD-diagnosoitujen henkilöiden ammatillinen toimijuus" tuloksiin ja keskustellaan ADHD:sta työelämästä omien kokemusten kautta.

Paikka: Pyhäjärvenkatu 1B (2. kerros sisäänkäynti nro 3), 33200 Tampere, kokous- ja ryhmätila Pyynikki.

Tilaisuus on avoin - ei ilmoittautumista
Tervetuloa!
... Lue lisääLyhennä

13 tuntia sitten
Haittaakse se? No HAITTAA SE!!
Välitä!:n Nuorten hanke mukana sosiaalialan asiantuntijapäivillä Oulussa.
#välitänuortenhanke #väkivaltajakriisityö #kunlapsisatuttaahanke #setlementtitampere
#kunniaksi-hanke #didar

Haittaakse se? No HAITTAA SE!!
Välitä!:n Nuorten hanke mukana sosiaalialan asiantuntijapäivillä Oulussa.
#välitänuortenhanke #väkivaltajakriisityö #kunlapsisatuttaahanke #setlementtitampere
#kunniaksi-hanke #didarSosiaalialan asiantuntijapäivät Oulussa.
#nuortentoimintamalli#rikostenehkäisyhanke#kvps#väkivaltajakriisityö#kunlapsisatuttaa Setlementti Tampere ry Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Välitä Seksuaaliväkivaltatyö
... Lue lisääLyhennä

2 päivää sitten
3.-7.10.2022 vietetään OSALLISUUSVIIKKOA

Osallisuusviikko kutsuu jokaista pohtimaan sitä, miten osallisuus toteutuu oman toiminnan piirissä ja miten itse kukin voi edistää osallisuuden toteutumista tasapuolisesti yhteiskunnassa.

Osallisuus on kokemus, joka syntyy, kun ihminen tuntee kuuluvansa itselleen merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Se on keskeinen keino köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämisessä, ja sillä on myös suuria potentiaalisia kansantaloudellisia vaikutuksia (THL: Osallisuusindikaattori). Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin on keskeinen osa kenen tahansa integroitumista ja osallistumista yhteiskuntaan. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen on myös nostettu keskeisesti osaksi Suomen hallitusohjelman ja Euroopan unionin tavoitteita.

Osallisuus ei kuitenkaan toteudu samalla tavoin kaikkien ihmisryhmien kohdalla. Osallisuutta edistäessä erityinen huomio tulisikin kiinnittää heikoimmassa asemassa oleviin ja syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin. Esimerkiksi kehitysvammaisuus, kielitaidon puutteet, köyhyys, työttömyys, heikko terveys, päihderiippuvuus tai mielenterveyden ongelmat heikentävät tutkitusti ihmisen osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Kouluterveyskyselyn (2019) perusteella seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa kokeneilla sekä kiusatuksi tulleilla nuorilla on muita nuoria matalampi osallisuuden kokemus. Matala osallisuuden kokemus puolestaan lisää vakavaa psyykkistä kuormitusta ja yksinäisyyttä sekä heikentää työkykyä.

Jos osallisuuteen ei kiinnitetä tietoisesti huomiota, toteutuu se helposti vain satunnaisesti tai pinnallisesti. Osallisuuden toteutumiseen ja rakenteisiin on aktiivisesti kiinnitettävä huomiota, jotta siitä tulee yhteisön, työpaikan tai vaikkapa koulun arkea. Osallisuus on yksi keskeisimmistä lapsen oikeuksista ja samalla se on oikeus, jonka lapset itse tuntevat heikoimmin ja jota lasten kokemuksen mukaan loukataan useimmin.

Osallisuuden kokemusta voi lisätä tarjoamalla erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ihmisille mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi yhteiskunnassamme.  

Osallisuutta voi edistää esimerkiksi:
- kohtaamalla toiset ihmiset tekijöinä ja toimijoina sen sijaan, että heidät nähtäisiin ainoastaan oman toiminnan kohteena tai kohderyhmänä,
- tukemalla eri ihmisryhmien mahdollisuuksia osallistua, tulla kuulluksi ja vaikuttaa erityisesti itseään koskevissa asioissa,
- varmistamalla eri ihmisryhmien tiedon saantia heille sopivilla tavoilla ja kielillä, esteettömyys ja saavutettavuus huomioiden,
- lisäämällä asiakkaiden osallisuutta erilaisten palveluiden ja tuotosten kehittämisessä ja laatimisessa sekä
- tukemalla eri ihmisryhmien integroitumista yhteiskuntaan, esimerkiksi kieliopintojen, tietoteknisten valmiuksien kehittämisen tai viranomais- tai vertaistuen avulla.

*****
Osallisuusviikkoa koordinoivat Lastensuojelun Keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Sokra-hanke.

3.-7.10.2022 vietetään OSALLISUUSVIIKKOA

Osallisuusviikko kutsuu jokaista pohtimaan sitä, miten osallisuus toteutuu oman toiminnan piirissä ja miten itse kukin voi edistää osallisuuden toteutumista tasapuolisesti yhteiskunnassa.

Osallisuus on kokemus, joka syntyy, kun ihminen tuntee kuuluvansa itselleen merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Se on keskeinen keino köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämisessä, ja sillä on myös suuria potentiaalisia kansantaloudellisia vaikutuksia (THL: Osallisuusindikaattori). Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin on keskeinen osa kenen tahansa integroitumista ja osallistumista yhteiskuntaan. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen on myös nostettu keskeisesti osaksi Suomen hallitusohjelman ja Euroopan unionin tavoitteita.

Osallisuus ei kuitenkaan toteudu samalla tavoin kaikkien ihmisryhmien kohdalla. Osallisuutta edistäessä erityinen huomio tulisikin kiinnittää heikoimmassa asemassa oleviin ja syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin. Esimerkiksi kehitysvammaisuus, kielitaidon puutteet, köyhyys, työttömyys, heikko terveys, päihderiippuvuus tai mielenterveyden ongelmat heikentävät tutkitusti ihmisen osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Kouluterveyskyselyn (2019) perusteella seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa kokeneilla sekä kiusatuksi tulleilla nuorilla on muita nuoria matalampi osallisuuden kokemus. Matala osallisuuden kokemus puolestaan lisää vakavaa psyykkistä kuormitusta ja yksinäisyyttä sekä heikentää työkykyä.

Jos osallisuuteen ei kiinnitetä tietoisesti huomiota, toteutuu se helposti vain satunnaisesti tai pinnallisesti. Osallisuuden toteutumiseen ja rakenteisiin on aktiivisesti kiinnitettävä huomiota, jotta siitä tulee yhteisön, työpaikan tai vaikkapa koulun arkea. Osallisuus on yksi keskeisimmistä lapsen oikeuksista ja samalla se on oikeus, jonka lapset itse tuntevat heikoimmin ja jota lasten kokemuksen mukaan loukataan useimmin.

Osallisuuden kokemusta voi lisätä tarjoamalla erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ihmisille mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi yhteiskunnassamme.

Osallisuutta voi edistää esimerkiksi:
- kohtaamalla toiset ihmiset tekijöinä ja toimijoina sen sijaan, että heidät nähtäisiin ainoastaan oman toiminnan kohteena tai kohderyhmänä,
- tukemalla eri ihmisryhmien mahdollisuuksia osallistua, tulla kuulluksi ja vaikuttaa erityisesti itseään koskevissa asioissa,
- varmistamalla eri ihmisryhmien tiedon saantia heille sopivilla tavoilla ja kielillä, esteettömyys ja saavutettavuus huomioiden,
- lisäämällä asiakkaiden osallisuutta erilaisten palveluiden ja tuotosten kehittämisessä ja laatimisessa sekä
- tukemalla eri ihmisryhmien integroitumista yhteiskuntaan, esimerkiksi kieliopintojen, tietoteknisten valmiuksien kehittämisen tai viranomais- tai vertaistuen avulla.

*****
Osallisuusviikkoa koordinoivat Lastensuojelun Keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Sokra-hanke.
... Lue lisääLyhennä

2 päivää sitten
🇫🇮 Liput liehuivat lauantaina 1.10. 
Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivän kunniaksi. 

”Pelkät sanat eivät riitä, tarvitaan myös tekoja!” 

Miina Sillanpää (1866-1952) oli oman aikansa vahva kansalaisvaikuttaja. Hän tarttui rohkeasti toimiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Sillanpää oli ahkera puhuja ja kirjoittaja, aktiivinen yhdistysihminen yli 50 yhdistyksessä, poliitikko ja toimittaja. Hän puolusti muun muassa lastensuojelun ja naisten tasa-arvon merkitystä, painotti koulutuksen tärkeyttä, pyrki parantamaan perheiden ja vanhusten asemaa. Miina Sillanpään sitkeä työ yhteiskunnallisena vaikuttajana sopii erityisen hyvin kansalaisvaikuttamisen symboliksi.

Samana päivänä vietettiin myös Tampere-päivää, ja kutsuvieraina Tampereen Raatihuoneella Setlementti Tampereen edustajina juhlivat toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori ja järjestöjohtaja Jutta Väänänen. Yhteiskuvassa myös pormestari Anna-Kaisa Ikonen.Image attachmentImage attachment+1Image attachment

🇫🇮 Liput liehuivat lauantaina 1.10.
Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivän kunniaksi.

”Pelkät sanat eivät riitä, tarvitaan myös tekoja!”

Miina Sillanpää (1866-1952) oli oman aikansa vahva kansalaisvaikuttaja. Hän tarttui rohkeasti toimiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Sillanpää oli ahkera puhuja ja kirjoittaja, aktiivinen yhdistysihminen yli 50 yhdistyksessä, poliitikko ja toimittaja. Hän puolusti muun muassa lastensuojelun ja naisten tasa-arvon merkitystä, painotti koulutuksen tärkeyttä, pyrki parantamaan perheiden ja vanhusten asemaa. Miina Sillanpään sitkeä työ yhteiskunnallisena vaikuttajana sopii erityisen hyvin kansalaisvaikuttamisen symboliksi.

Samana päivänä vietettiin myös Tampere-päivää, ja kutsuvieraina Tampereen Raatihuoneella Setlementti Tampereen edustajina juhlivat toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori ja järjestöjohtaja Jutta Väänänen. Yhteiskuvassa myös pormestari Anna-Kaisa Ikonen.
... Lue lisääLyhennä

2 päivää sitten
Setlementti Tampere toivottaa erityisen kaunista, leppoisaa ja ennen kaikkea hyvää syntymäpäivää 243-vuotiaalle Tampereen kaupungille!

Et näytä päivääkään yli 200-vuotiaalta.

Setlementti Tampere toivottaa erityisen kaunista, leppoisaa ja ennen kaikkea hyvää syntymäpäivää 243-vuotiaalle Tampereen kaupungille!

Et näytä päivääkään yli 200-vuotiaalta. <3

#tampere #manse #synttärit #juhlat #setlementtitampere
... Lue lisääLyhennä

5 päivää sitten
Tänään 1.10. vietetään YK:n kansainvälistä ikääntyneiden päivää, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota ikääntyneiden tärkeään ja oleelliseen rooliin yhteiskunnassa, sen rakenteessa ja rakentamisessa.

Tämän lisäksi päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja tietoa ikääntymisestä modernissa maailmassa.

Vuoteen 2050 mennessä kaksi miljardia ihmistä, yli 20% maailman väestöstä, on yli 60-vuotiaita, ja meidän on huolehdittava siitä, että heillä on mahdollisuus elää vapaata, miellyttävää ja itsenäistä elämää turvallisesti, itse valitsemassaan ympäristössä.

Pitämällä huolta ikäihmisistä, heidän oikeuksistaan ja hyvinvoinnistaan huolehdit myös omasta tulevaisuudestasi.

Kutsu siis mummi kahville tai soittele kuulumiset. Vie iäkäs sukulainen, vanhempi tai naapuri kävelylle tai auta vaikka kaupassa käynnin kanssa. Huomaa ikäihminen, jutelkaa, tutustukaa ja parantakaa maailmaa. 

Ikä ei ole vain numero, se on kokemusta, rikkautta ja voimavara.

Tänään 1.10. vietetään YK:n kansainvälistä ikääntyneiden päivää, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota ikääntyneiden tärkeään ja oleelliseen rooliin yhteiskunnassa, sen rakenteessa ja rakentamisessa.

Tämän lisäksi päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja tietoa ikääntymisestä modernissa maailmassa.

Vuoteen 2050 mennessä kaksi miljardia ihmistä, yli 20% maailman väestöstä, on yli 60-vuotiaita, ja meidän on huolehdittava siitä, että heillä on mahdollisuus elää vapaata, miellyttävää ja itsenäistä elämää turvallisesti, itse valitsemassaan ympäristössä.

Pitämällä huolta ikäihmisistä, heidän oikeuksistaan ja hyvinvoinnistaan huolehdit myös omasta tulevaisuudestasi.

Kutsu siis mummi kahville tai soittele kuulumiset. Vie iäkäs sukulainen, vanhempi tai naapuri kävelylle tai auta vaikka kaupassa käynnin kanssa. Huomaa ikäihminen, jutelkaa, tutustukaa ja parantakaa maailmaa.

Ikä ei ole vain numero, se on kokemusta, rikkautta ja voimavara. <3

#ikäihmiset #setlementti #ikäihmistenpäivä
... Lue lisääLyhennä

5 päivää sitten
Load more

3.-7.10.2022 vietetään OSALLISUUSVIIKKOA

Osallisuusviikko kutsuu jokaista pohtimaan sitä, miten osallisuus toteutuu oman toiminnan piirissä ja miten itse kukin voi edistää osallisuuden toteutumista tasapuolisesti yhteiskunnassa.

Osallisuus on kokemus, joka syntyy, kun ihminen tuntee kuuluvansa itselleen merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Se on keskeinen keino köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämisessä, ja sillä on myös suuria potentiaalisia kansantaloudellisia vaikutuksia (THL: Osallisuusindikaattori). Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin on keskeinen osa kenen tahansa integroitumista ja osallistumista yhteiskuntaan. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen on myös nostettu keskeisesti osaksi Suomen hallitusohjelman ja Euroopan unionin tavoitteita.

Osallisuus ei kuitenkaan toteudu samalla tavoin kaikkien ihmisryhmien kohdalla. Osallisuutta edistäessä erityinen huomio tulisikin kiinnittää heikoimmassa asemassa oleviin ja syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin. Esimerkiksi kehitysvammaisuus, kielitaidon puutteet, köyhyys, työttömyys, heikko terveys, päihderiippuvuus tai mielenterveyden ongelmat heikentävät tutkitusti ihmisen osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Kouluterveyskyselyn (2019) perusteella seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa kokeneilla sekä kiusatuksi tulleilla nuorilla on muita nuoria matalampi osallisuuden kokemus. Matala osallisuuden kokemus puolestaan lisää vakavaa psyykkistä kuormitusta ja yksinäisyyttä sekä heikentää työkykyä.

Jos osallisuuteen ei kiinnitetä tietoisesti huomiota, toteutuu se helposti vain satunnaisesti tai pinnallisesti. Osallisuuden toteutumiseen ja rakenteisiin on aktiivisesti kiinnitettävä huomiota, jotta siitä tulee yhteisön, työpaikan tai vaikkapa koulun arkea.

Osallisuuden kokemusta voi lisätä tarjoamalla erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ihmisille mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi yhteiskunnassamme.

#osallisuus #osallisuusviikko #kaikillaoikeustullakuulluksi #merkityksellisyys #yhteisöönkuuluminen
...

Setlementti Tampere toivottaa oikein kaunista sekä hyvää syntymäpäivää 243-vuotiaalle Tampereen kaupungille!

Et näytä päivääkään yli 200-vuotiaalta. <3

#tampere #tampereenpäivä2022 #synttärit #tampereenpäivä #manse
...

Tänään 1.10. vietetään YK:n kansainvälistä ikääntyneiden päivää, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota ikääntyneiden tärkeään ja oleelliseen rooliin yhteiskunnassa, sen rakenteessa ja rakentamisessa.

Tämän lisäksi päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja tietoa ikääntymisestä modernissa maailmassa.

Vuoteen 2050 mennessä kaksi miljardia ihmistä, yli 20% maailman väestöstä, on yli 60-vuotiaita, ja meidän on huolehdittava siitä, että heillä on mahdollisuus elää vapaata, miellyttävää ja itsenäistä elämää turvallisesti, itse valitsemassaan ympäristössä.

Pitämällä huolta ikäihmisistä, heidän oikeuksistaan ja hyvinvoinnistaan huolehdit myös omasta tulevaisuudestasi.

Kutsu siis mummi kahville tai soittele kuulumiset. Vie iäkäs sukulainen, vanhempi tai naapuri kävelylle tai auta vaikka kaupassa käynnin kanssa. Huomaa ikäihminen, jutelkaa, tutustukaa ja parantakaa maailmaa.

Ikä ei ole vain numero, se on kokemusta, rikkautta ja voimavara. <3

#ikäihmiset #setlementti #ikäihmistenpäivä
...

Sanotaan, että rauhaa on silloin kun ei ole sotaa.

Uskon, että se on paljon enemmän.
Rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto, kertoo jo paljon enemmän.

Kansat eivät sodi keskenään, vaan tahtovat rakentaa kunnioitukseen ja yhteistyöhön perustuvia naapuruussuhteita, pitää huolta toisistaan ja yhteisestä ympäristöstämme.
Sellaisesta maailmasta me uneksimme.

Hyvä tahto ihmisten kesken on kova juttu. Jos tämä toteutuisi maailmassa, moni asia olisi nykyistä paljon paremmin. Hyvän tahdon vallitessa jokaisen meidän hyvän elämän kokemus olisi suoraan suhteessa siihen, miten muut voivat.
Miten oma lähipiirini voi, miten työyhteisöni voi, miten kotiseutuni voi, miten koko maailma voi.

Hyvän tahdon vallitessa turvapaikanhakijan ei tarvitse pelätä vieraan maan rajalla saako hän tulla, hauras vanhus voi luottaa siihen, että hänestä huolehditaan omien voimien loppuessa, pieni lapsi voi luottaa siihen, että häntä rakastetaan kotona ja että päiväkodissa on riittävästi turvallisia aikuisia, kasvukivuissa kamppaileva nuori löytää kuuntelevan ja rohkaisevan rinnalla kulkijan, elämän vaikeissa paikoissa kannustavat ja aikaa antavat lähimmäiset ilmoittautuvat avuksi.

Maailmaa katsoessamme tuntuu, että ihmisten välisen hyvän tahdon ja rauhan puute lyö kasvoille. Siksi rauhasta puhuminen voi tuntua naiivilta ja epärealistiselta. Minä uskon, että rauhasta ja hyvästä tahdosta on puhuttava eniten juuri silloin, kun ne tuntuvat olevan kaukana. Rauha ja hyvä tahto muuttuvat todeksi siellä, missä ihmiset heräävät rakentamaan rauhaa omassa elämänpiirissään ja missä kaikki hyvät voimat kootaan yhteen.

Hyvää tahtoa. Ja kansainvälistä rauhan päivää.

Pentti Lemmetyinen, toimitusjohtaja, Suomen Setlementtiliitto

#rauhanpäivä #setlementti #setlementtitampere #internationaldayofpeace #rauha #turva #yhteisöllisyys
...

15.9. Kansainvälinen demokratian päivä
Vuodesta 2007 lähtien syyskuun 15. päivä on vietetty YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä demokratian päivää. Sen tarkoituksena on herättää maailman päättäjät ja jokainen yksittäinen ihminen näkemään demokratian tärkeys.
Demokratiassa jokaisella henkilöllä on mahdollisuus ilmaista vapaasti oma mielipiteensä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen.
Setlementtitoiminta perustuu demokratia-ajatukselle, jossa valta on yhteisön jäsenillä. Jokaisessa setlementissä on hallitus tai johtokunta, jonka jäsenet valitaan demokraattisin menetelmin. Setlementtien toimintaa kehitetään lasten, aikuisten ja seniori-ikäisten ilmaisemasta tarpeesta käsin.
Tärkeää tässä toiminnassa on tarjota jokaiselle ihmiselle tilaisuus tulla kuulluksi nyt ja tulevaisuudessa. Näitä ruohonjuuritasolla demokratiaa ylläpitäviä rakenteita ovat muun muassa asukastoimikunnat, taloparlamentit, avoin keskusteluilmapiiri, hyväksyvä katse, aito kohtaaminen ja dialoginen keskustelu.
#kansainvalinendemokratianpäivä #demokratia #setlementtitampere #setlementtityö #setlementtiliitto #kohtaaminen #dialogi #dialoginenkeskustelu
...

Setlementtiliike ja amerikkalaisen sosiaalityön uranuurtaja Jane Addamsin nimi liittyvät keskeisesti yhteisöllisen sosiaalityön ammatilliseen perinteeseen.

Jane Addams (1860-1935) oli yhdysvaltalainen sosiaalityön pioneeri, sosiologi ja sosiaalityön tekijä, uudistaja ja kirjailija, joka vaikutti 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Chicagossa. Addams puolusti naisten, lasten ja työväestön oikeuksia ja vastusti yhteiskunnassa vallitsevia kulttuuri- ja luokkaeroja sekä elitismiä ja hierarkkisuutta. Addams pyrki toiminnallaan edistämään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista, mikä tarkoitti sitä, että jokaiselle ihmiselle tulisi taata yhtäläiset oikeudet oman elämänsä kehittämiseen. Addamsin näkyvimmät saavutukset ovat hänen perustamansa Hull House -setlementtitalo Chigagossa sekä Nobelin rauhanpalkinto, joka myönnettiin hänelle vuonna 1931.

Setlementeissä Jane Addamsin päivää vietetään vuosittain hänen syntymäpäivänään 6.9. Setlementti Tampereessa päivä on myös opinnäyte- ja tutkimustyöpäivä, jolloin esitellään aiheeseen liittyviä töitä.

#janeaddams #setlementti #setlementtiliike #setlementtitampere #setlementtityo #setlementtiarvot #opinnaytetyo #tutkimustyo
...