Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Palvelut » TUAS – tukea arjen sujumiseen

Tukea arjen sujumiseen – TUAS

Tarjoamme tuettua asumista Hervannassa Lindforsinkadulla 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi päihteidenkäytöstä, mielenterveysongelmista tai neuropsykiatrisista haasteista. Tuettu asuminen sisältää monipuolista tukea arjen sujumiseen. Jokaiselle nuorelle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma yhteistyössä nuoren ja hänen oman sosiaalityöntekijänsä kanssa.

Nuoret asuvat omissa yksiöissään Setlementtiasunnot Oy:n vuokralaisina. Asiakaspaikkoja on tällä hetkellä 15. Tuettuun asumiseen tullaan Tampereen kaupungin sosiaalitoimen kautta. Myös muilta paikkakunnilta on mahdollista tulla tuen piiriin, mikäli siihen saa kunnan maksusitoumuksen.

Vastaava ohjaaja (harjoittelupaikka- yms kyselyt)
Niina Kankainen
(tavoitettavissa maanantaisin 8-16)
050 590 2869

Ohjaajien yhteystiedot (asiakaspaikkatiedustelut):
Niko Naukkarinen 050 5131 083 ja
Sonja Koivusalo 046 9208 195

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi

TUASissa asunto on lähtökohta ja perusedellytys nuoren sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle. Toiminta perustuu nuoren ja ohjaajien keskinäisen luottamuksen rakentamiseen sekä asiakkaan voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on, että nuoren asuminen onnistuu, arkielämän taidot vahvistuvat ja nuorella on valmiudet siirtyä itsenäiseen asumiseen. Aluksi jokaiselle nuorelle tehdään kolmen kuukauden sopimus, jonka jälkeen sitä tarkastellaan yhdessä. TUASin asiakkuus kestää yleensä 18–24 kk.

​TUASin ohjaajat ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja ovat paikalla arkisin kello 8–18 sekä lauantaisin ja arkipyhinä seitsemän tunnin ajan. Ilta- ja viikonlopputyö mahdollistaa opiskelemassa tai työelämässä olevien nuorten tapaamisen.
Ohjaajat työskentelevät palveluohjauksellisella työotteella. Työskentelyssä keskitytään arjen asumisessa tarvittaviin taitoihin. Nuorta tavataan lähtökohtaisesti hänen kotonaan. Psykoedukatiivisella työotteella vahvistetaan nuoren sosiaalista toimintakykyä, itsetuntemusta ja itsearvostusta.

Nuoret tapaavat ohjaajia vähintään kerran viikossa säännöllisissä yksilötapaamisissa. Lisäksi heillä on mahdollisuus osallistua yhteisölliseen toimintaan. Tavoitteena on löytää asiakkaille mielekästä sisältöä arkeen, ja moni asiakas sitoutuukin tukiasumisen aikana esimerkiksi opintoihin tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy

Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy on Setlementti Tampere ry:n kokonaan omistama yhtiö. Setlementti Tampere ry on keskittänyt liiketoimintansa yhtiöön.