Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Omavoima

TÄMÄ SIVU EI OLE TOISTAISEKSI VOIMASSA!
Klikkaa logoa vasemmassa yläkulmassa päästäksesi Setlementti Tampereen viralliseen sivustoon.

Omavoima tarjoaa neuropsykiatrista osaamista ja matalan kynnyksen toimintaa sekä vertaistukea yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on neurokirjon piirteitä. Tunnetuimpia neuropsykiatrisia diagnooseja ovat ADHD, autismikirjo ja tourette.

Toimintaan voi hakeutua ilman lähetettä ja ilman virallista diagnoosia. Toiminta on maksutonta. Toimialueena on Pirkanmaa, jossa Omavoiman yksikkö keskittyy Tampereelle.

Omavoimassa on tietoa, erityisosaamista sekä ymmärrystä neuropsykiatrisen kohderyhmän asioissa. Työn päämäärä on asiakkaiden osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen sekä kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Omavoima tarjoaa mahdollisuuden liittyä turvalliseen ja tasavertaiseen yhteisöön, jossa voi kokea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään.

Toiminnan tavoitteena on:

  • Neuropsykiatrisen tiedon lisääminen
  • Toimintakyvyn edistäminen
  • Itsetunnon, itsearvostuksen ja tunnetaitojen kehittyminen
  • Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittyminen
  • Vahvuuksien ja arvojen tunnistaminen

Asiakasohjauksia tehtäessä pyydämme huomioimaan, että Omavoima ei tuota lakisääteisiä julkisen sektorin palveluita (hoito, kuntoutus).

Omavoiman työ ei myöskään koskaan korvaa julkisia palveluita, joihin asiakas on oikeutettu.

Tilaa Omavoiman uutiskirje

Yksilötyön valmennuksellisten tukikeskustelujen tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen lisääntyminen, arjen keinojen ja henkilökohtaisten vahvuuksien löytäminen. Tapaamisia on 1-5 kertaa asiakkaan tarpeen mukaan.

Yksilötyö

 

Ryhmänvalmennus on yli 18-vuotiaille tarkoitettua toimintaa, jota toteutetaan intensiiviryhminä.

Ammatillisesti ohjatun ryhmävalmennuksen tavoitteena voi olla esim. sosiaalisten taitojen sekä itsetuntemuksen vahvistuminen keskustelun, toiminnan ja vertaistuen muodossa. Ryhmiä järjestetään satunnaisesti, ja niiden ajankohtia voit seurata sosiaalisessa mediassa ja tilaamalla uutiskirjeen.

Kokemustietoon perustuvaa tukea, joka pohjautuu jakamiseen ja kuuntelemiseen.

Vertaistukitoiminta

Omavoimassa voit toimia vapaaehtoisena tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Vapaaehtoistyö

 

Konsultaatiota kohderyhmän asioissa yhteistyötahoille, omaisille sekä kohderyhmään kuuluville henkilöille.

Omavoima järjestää räätälöityjä koulutuksia.

Ota yhteyttä

Omavoiman avoin toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jossa mahdollistuu rento yhdessäolo, aktiivinen osallistuminen, tietojen ja taitojen jakaminen ja uuden oppiminen.

Avoin toiminta

 

Puliseva pää on tositapahtumiin perustuva koulutuksellinen yhteisöteatteriesitys.

Puliseva pää

 

[tähän ehkä mielummin kuva vaikka heidän kirjastosta?]

Työntekijät:

Annemari Ilonen
Neuropsykiatrinen valmentaja
p. 040 708 4030
● Yksilötyötä koskevat asiat
Omavoiman toiminnan esittely- ja vierailuun liittyvät kyselyt
● Avoimeen toimintaan liittyvät kyselyt
● Konsultaatio

Anabel Rosental
Neuropsykiatrinen valmentaja
p. 040 146 9555
● Yksilötyötä koskevat asiat
Nepsymentori-toiminta
Oppilaitosyhteistyö
● Konsultaatio

Reetta Kevätniemi
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
p. 040 558 7598
Vertaisryhmät
● Vapaaehtoistoiminta
● Koulutusasiat
● Konsultaatio

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Omavoima/Setlementti Tampere ry
Nalkalankatu 12 G (summeri, 1. kerros)

Sähköpostit:
omavoima@setlementtitampere.fi
etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi

Omavoima.info