Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Työpaikat » Hyvä työnantaja

Haluatko työskennellä paikassa, joka uskoo hyvään?

Setlementti Tampere on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimija. Setlementtiarvot ovat meille tärkeitä arkisessa työssämme. Setlementti Tampere on sitoutunut toimimaan syrjinnästä vapaana työpaikkana. Uskomme tasa-arvoisuuteen ja vaalimme moninaisuutta. Emme hyväksy rasismia. 

Toimimme yhteisöllisesti vahvistaen ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Tuemme väkivallan eri osapuolia, ehkäisemme syrjäytymistä ja tuemme integroitumista yhteiskuntaan.

Lukuisat nuoret ja aikuiset ovat selvinneet vaikeista kokemuksistaan meiltä saamansa kriisiavun, vertaistuen ja toiminnallisten ryhmien avulla. Luotamme siihen, että pystymme auttamaan asiakkaitamme, koska työntekijöillämme on ajantasainen osaaminen ja riittävä tuki työssään. Siksi panostamme henkilöstömme koulutukseen ja työnohjaukseen sekä ammattilaisverkostojen yhteistyöhön.

Työyhteisömme hyvinvointi on meille tärkeää.

 

Syrjinnästä vapaa alue -merkki työpaikan seinällä kertoo, että  suhtaudumme syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti.

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

 

Setlementti Tampere on itsenäinen yhdistys, joka noudattaa Suomen Setlementtiliiton periaateohjelmaa. Yhdistys tekee työtä Setlementtiliikkeen perinteiden mukaisesti ihmisten parissa ja pyrkien välttämään holhoavaa ja ylhäältä ohjailevaa toimintatapaa. Olemme Rohkeasti ihmisen puolella!