Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Nollalinjan logo
Home » Uutisarkisto » Matalan kynnyksen Nollalinjan chatin ylläpitäminen halutaan turvata myös tulevaisuudessa

Matalan kynnyksen Nollalinjan chatin ylläpitäminen halutaan turvata myös tulevaisuudessa

THL puhuu Nollalinjasta ja chatin rahoituksen huolesta heidän blogikirjoituksessaan.

Nollalinja on lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeneille suunnattu matalan kynnyksen apu kahden eri kanavan kautta; puhelimitse ja chat-palveluun viestiä laittamalla. Digitaaliset palvelut kuten chat-palvelut ovat erittäin tätä päivää. Se otettiin käyttöön korona-aikana vuonna 2021 lisääntyneen tarpeen vuoksi. Nollalinjan yhteydenottokeinona chat on ollut erittäin tarpeellinen ja helppo valinta esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilöllä ei ole mahdollisuutta tehdä turvallista puhelua. Palvelu on myös vähentänyt ruuhkaa puhelinlinjoilla.

Nollalinjan chat on todellakin siis koettu käytännölliseksi ja matalan kynnyksen yhteydenottotavaksi, mutta chatin rahoitus on tällä hetkellä epäselvää. Puhelinlinjan olemassaolo on velvoite ja kansainvälinen sopimus olla saatava palvelu, mutta chat-palvelulla asia on toisin. Rahoitus tulisi turvata myös seuraaville vuosille, jotta avun hakeminen voisi jatkossakin olla mahdollisen monikanavainen.