Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi videomme: Naapurina setlementti!

Home » Uutisarkisto » ”Järjestöillä on tulevaisuudessakin tärkeä tehtävä rinnalla kulkijana!”

”Järjestöillä on tulevaisuudessakin tärkeä tehtävä rinnalla kulkijana!”

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustus- ja arviointijaoston edustajat vierailivat Tampereella keskiviikkona 11.5. ja vierailua Nalkalan toimitalossa emännöivät Setlementti Tampere ry:n hallituksen puheenjohtaja Irene Roivainen. Vierailun tarkoituksena oli käydä keskustelua laajemmalla tasolla siitä, minkälaisessa toimintaympäristössä järjestöt tällä hetkellä toimivat.

Setlementti Tampereen toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori alusti keskustelua kertomalla Setlementti Tampereen toiminnasta, roolista järjestö- ja toimintakentällä sekä avaamalla näkemyksiään mm. järjestöjen roolista osana ekosysteemiä monenlaisten muutosten ja haasteiden edessä.

Keskustelua käytiinkin mm. sote-järjestöjen vaikuttavuudesta, järjestörahoituksesta ja kolmannen sektorin paikasta sote-uudistuksen jälkeen. Yksimielisiä oltiin siitä, että vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen on haastavaa ja tapahtuu pitkissä sykleissä. STEA:n taholta tuotiin esille, että rahoitushakemuksia ja tuloksellisuusselvityksiä tarkasteltaessa huomioidaan se, että rahoitussyklit ovat sen verran lyhyitä, että vaikuttavuusketjussa ikään kuin pysähdytään tuloksellisuuden kohdalle ja arvioidaan sitä. Jaoston puheenvuoroissa todettiin, että vaikuttavuutta on jo se, että järjestöjä on olemassa. Kansalaisjärjestöjen toiminta on osa ihmisten osallisuutta ja tuottaa siten hyvinvointivaikutuksia.

Sote-järjestöjen rahoitusjärjestelmää ollaan uudistamassa ja tavoitteena on katkaista kytkös rahapelituottoihin vuodesta 2024 alkaen. Sote-järjestöjen autonomian säilyttäminen myös ohjauksellisessa rahoitusjärjestelmässä pitäisi olla mahdollista. Sote-järjestöjen rahoituslain luonnoksesta pyydetään parhaillaan lausuntoja ja toivottavaa on, että järjestöt käyvät lausuntopalvelussa lausuntojaan jättämässä.

Jaoston puheenvuoroissa tuotiin esille sote-järjestöjen tärkeä tehtävä rinnalla kulkijana – järjestöt ovat eräänlainen liima palveluketjussa. Julkisen sektorin tehtävien ja kolmannen sektorin järjestölähtöisen auttamisen rajapinta on mielenkiintoinen ja haastava. Eri toimijoilla on erilaiset roolit. Tarvitsemme siis lisää yhteistyötä ja sote-järjestöjen tulevaisuutta ovat hybridimallit ja erilaisten konsortioiden rakentaminen.

Tästä on hyvä jatkaa keskustelua ja tulevaisuuden rakentamista.