Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Setlementti Tampere mediassa

Artikkeleita

Helsingin Sanomat vieraili miesten vihanhallintaryhmässämme. Artikkelissa kriisityöntekijät Samu Hisso ja Vesa Vilppola kertovat, että ryhmälle on suuri tarve, koska omasta aggressiivisuudesta syntyvä häpeä on lamauttavaa. Maksumuurin takana olevat juttu Minä voin muuttua ilmestyi verkossa 29.5.2024 ja paperisena sunnuntaina 2.6.2024.

Jokaisella on oikeus turvalliseen someyhteisöön. Poljento-hankkeen esittely. Autismi-lehti 3/2023, s.13.

Miesten kansalaistalo Mattila: Suomenmaa-lehti 20.5.2023:

Puhuuko suomalainen mies kun pitäisi? – Kansalaistalo Tampereella tarjoaa miehille kohtaamispaikan – Suomenmaa.fi

Väkivaltatyöstä ja järjestörahoituksesta: Vasen kaista -lehti 28.4.2023:

Lähisuhdeväkivalta on ympärillämme jatkuvasti – miksi sitä on niin vaikea nähdä? – VASEN KAISTA

Aamulehti, pääkirjoitus 30.5.2024 (viimeinen kappale):

Väkivaltaa voi sinnikkyydellä vähentää Suomesta

”Voimavaroja tarvitaan lisää myös väkivallan käyttäjien auttamiseen ihmisiksi, jotka eivät enää väkivaltaa käytä eivätkä sillä uhkaa. Hyvää esimerkkiä tästä työstä tarjoaa Setlementti Tampere.”

Mielipidekirjoituksia

Seksuaaliväkivaltatyön (Välitä! ja Tyttöjen Talo) mielipidekirjoitus (Sini-Satu Kuninkala, Mervi Talvitie ja Jukka Aho): Lukijalta: Huumaaminen ravintolassa jää helposti piiloon – sitä voidaan käyttää välineenä rikoksen tekemiseen – Lukijalta – Aamulehti Aamulehti 11.1.2024

Toiminnanjohtajan mielipidekirjoitus Aamulehdessä 18.5.2023:

Lukijalta: Järjestöjen työtä ei tunneta ja sen vaikutuksia ei tunnisteta – Lukijalta – Aamulehti

Toiminnanjohtajan mielipidekirjoitus Aamulehdessä 19.2.2024:

Lukijalta: Kun ei ole avustuspäätöstä, emme saa avustusta – palkka- ja tilakulut juoksevat koko ajan – Lukijalta – Aamulehti

Tyttöjen Päivän 11.10.2023 mielipidekirjoitus Tamperelaisessa (Laura Ranki, Loisto setlementti & Suvi Nieminen, Setlementti Tampere ry): Mihin tytöt tarvitsevat omaa tilaa? Sivu 8 _ 11.10.2023 _ Tamperelainen Länsi

 

Verkkouutisia

Järjestörahoitus:

Järjestöt pohtivat, mihin kaikkeen pitää varautua. Mervin haastattelu Aamulehdessä 26.8.2021  Aamulehti 26.8.2021

Setlementti Tampereen toiminnanjohtaja: Järjestöjen rahoitukseen tarvitaan eettisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja – Suomen Setlementtiliitto (Setlementti Tampere ry:n toiminnanjohtajan mielipidekirjoitus  Aamulehdessä 2.10.2021)

Kansainvälinen yhteistyö: Setlementtiliiton verkkosivulla 23.5.2023:
Demokratia ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus: IFS-konferenssi Ranskan Lillessä – Suomen Setlementtiliitto

Kun lapsi satuttaa -hanke toi perheiden tukemiseen tarvittavaa tietoa ja kokemusta | Kvps 26.9.2023

Naistari:

Koko maailma edustettuna Hervannan Sanomat 5.12.2023
Tampereen Hervannassa on paikka, joka on kuin toinen koti kymmenille maahanmuuttajanaisille | Yle Uutiset 29.9.2023

Nollalinja:

Joulun ruma kääntöpuoli iskee vasta nyt – turvakodeissa varaudutaan yhteydenottoihin: Nollalinjan auttava puhelin ja turvakodit tarjoavat apua lähisuhdeväkivaltaa kokeneille myös joulunaikana. Ilta-Sanomat 26.12.2023.

Perheväkivaltaklinikan palvelut:
Mistä Pirkanmaalta saa apua väkivaltatilanteessa? – Pirkanmaa – Aamulehti Tuore tutkimus maalaa synkän kuvan Suomesta: Kokemukset väkivallasta ovat yleisiä mutta erilaisia naisille ja miehille – Täältä uhrit ja tekijät saavat apua Pirkanmaalla. Aamulehti 2.9.2023. Väkivaltatyön yksikön johtajan Satu Hintikan haastattelu. (maksumuurin takana)

Sakke on OmaPolun työhönvalmennuksen tuella tehnyt palkkatyötä jo 15 v Tampere talossa:
Sakari ”Sakke” Lehto on maailman iloisin jätkä I Tampere-talo

Teatteri NEO:
Teatteri NEO antaa kyytiä toiseudelle. Ketju-lehti 6.10.2023.

TRE-menetelmä, Kandelan Maire Toijanen:
Stressaako? Toimittaja kokeili yksin­kertaisia liikkeitä, joiden avulla keho alkaa täristä (maksumuurin takana)

Tyttöjen Talo: Tilaa olla tyttö Ilta-Sanomat 11.10.2023

Opinnäytteitä

Asiakaspalautteen keruumenetelmät Naistarin sosiaalisen tilinpidon indikaattoreihin. Aittokallio, Marjo (2010). Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Lue täältä.

Digitaalinen väkivalta näkyväksi. Materiaali nuorille ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, Huttula, Heli; Karhumaa, Linnea (2021). Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosionomin tutkinto-ohjelma. Lue täältä.

Ikälinja ikääntyvän maahanmuuttajan arjessa. Huotari, Sina; Lahti, Suvi (2010). Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Lue täältä.

Jos en enää muista, muistathan sinä minut! – Kankaanpään opiston  muistihoitajakoulutuksen vaikuttavuus vanhustyössä. Tähtinen, Riitta (2011). Satakunnan ammattikorkeakoulu, Vanhustyön koulutusohjelma. Lue täältä.

Kehitysvammainen ja erityistä tukea tarvitseva henkilö aktiivisena toimijana sosiaalisessa mediassa. Aaltonen, Annu; Kinnunen, Heidi (2022). Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan erityisasiantuntija YAMK. Lue täältä.

Kulttuurien koti -hankkeen farsinkielisten naisten ryhmän BIKVA-arviointi. Höglund, Sini (2008). Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Lue täältä.

Kun lapsi satuttaa: Kielteisten tunteiden vaikutus perheen voimavaroihin vanhempien kokemana. Dyster, Sonia; Miettinen, Minna (2023). Satakunnan ammattikorkeakoulu, hoitotyön tutkinto-ohjelma. Lue täältä.

Kuntouttava työtoiminta kotoutumisen tukena: Setlementti Tampereen Naistarissa. Ollila, Oili; Tshimanga, Aino (2022). Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomin tutkinto-ohjelma. Lue täältä.

Missä olet, Maryam? Monikulttuuristen tyttöjen tavoittaminen Tampereen Tyttöjen Talo®:n toiminnan piiriin.
Björk, Hanna-Leena (2015). Humanistinen AMK, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue täältä.

”Nyt tämä on minun ikkuna” -Naistari monikulttuurisena olohuoneena.            Savolainen, Katri (2009). Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Lue täältä.

Syrjinnästä vapaa alue. Kuinka yhdenvertaisuus toteutuu Kansainvälisellä naisten tapaamispaikka Naistarilla? Huttu-Hiltunen; Minna Maria (2017). Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue täältä.

Tukiryhmän vaikutus seksuaaliväkivallasta selviytymisessä. Laeste, Katriina; Purhonen, Kaisa (2023). Diakonia ammattikorkeakoulu, Sosionomi AMK. Lue täältä.

”Vaikka tuntee rajusti ja aggressiivisesti, ei tarvi toimia”. Aggressionhallinnan opettelua ryhmässä Perheväkivaltaklinikalla osallistujien näkökulmasta. Heinälahti, Jonna; Heljäsvaara, Sonja (2023). Tampereen ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma. Lue täältä.

Vapaaehtoistyö kotoutumisen tukena: Oma Polku – nuorten kokemuksia ja kehitysideoita.
Niemelä, Anni (2019). Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue täältä.

Julkaisuja

Ikääntyvien maahanmuuttajien
ryhmänohjaus –opas. Pelto-Pihko, Marja 2008. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Kotoutuminen vanhustyöhön -projekti ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n yhteinen Kulttuurien koti -hanke. Lue täältä.

Kohtaaminen ja dialogi kunniakulttuuri- ja kunniaväkivaltatyössä – Didar-hanke
Rautiokoski Marianne, Janhunen-Ruusuvuori Mervi 2016. Tampere: Setlementti Tampere
ISBN 978-952-93-8038-1 (nid.) ISBN 978-952-93-8039-8 (pdf)  | Maksuton PDF

Kulttuurien koti -hanke – Turvallinen ikääntyminen maahanmuuttajille Hervannassa. Loppuraportti. Takala, Sari 2008. Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Lue täältä.

Kunnian ja häpeän ristipaineessa – Opas ammattilaisille kunniaan liittyvän väkivallan tekijöiden kohtaamiseen
DIDAR kunniaksi-hanke
Rebwar Karimi, Doaa Al-Shmes, Satu Hintikka, Merja Kankare, Fardin Abbasi 2022 | Setlementti Tampere | Maksuton PDF

Miten kohdata nuoria, jotka ovat syyllistyneet, tai saattavat syyllistyä seksuaaliseen väkevaltaan? – Opas ammattilaisille ja auttajille
Välitä! Nuorten hanke
Jukka Aho, Paula Kajala, Satu Hintikka, Elisa Juopperi 2022 | Setlementti Tampere ry | Maksuton PDF

TALK-hankkeen materiaalit:

Opas omakieliselle ryhmänohjaajalle 
TALK-hanketiimi, Setlementti Tampere ry, 2021 | Maksuton PDF
Opas omakielisten ryhmänohjaajien koulutukseen
TALK-hanketiimi, Setlementti Tampere ry, 2021 | Maksuton PDF
Opas dialogityöpajan järjestäjälle
TALK-hanketiimi, Setlementti Tampere ry, 2021 | Maksuton PDF

Puhutaan somesta! Apu digitaalisen väkivallan puheeksiottoon nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Esite ja ohjeet korttipakka menetelmän käyttöön ammattilaisille. Huttula, Heli, Karhumaa, Linnea. Yhteistyössä Tampereen Tyttöjen Talon kanssa. Kortit ammattilaisille.

Puhutaan somesta! Kortit nuorille ja nuorten ryhmille.

Väkivalta, trauma ja eheytyminen
Aallonmurtaja -projekti 2006 | Tampere: Setlementtiyhdistys Naapuri
Setlementtijulkaisuja 17
ISBN 952-99583-2-3 | Painettu julkaisu 5 €

Välittäminen kannattaa! Seksuaaliväkivaltatyön toimivat käytännöt
Välitä! Seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke
Hintikka, S., Toijanen, M., Talvitie, M., Hänninen, P. ja Kervinen, H. 2015 | Tampere: Setlementti Naapuri | Maksuton PDF