Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Opinnäytetyö- ja tutkimuspäivä Jane Addamsin hengessä

Opinnäytetyö- ja tutkimuspäivä Jane Addamsin hengessä

Yhteisöllisen sosiaalityön ammatilliseen perinteeseen liittyvät keskeisesti Setlementtiliike ja amerikkalaisen sosiaalityön uranuurtaja Jane Addamsin nimi.

Jane Addams (1860-1935) oli yhdysvaltalainen sosiaalityön pioneeri, sosiologi ja sosiaalityön tekijä, uudistaja ja kirjailija, joka vaikutti 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Chicagossa. Addams puolusti naisten, lasten ja työväestön oikeuksia ja vastusti yhteiskunnassa vallitsevia kulttuuri- ja luokkaeroja sekä elitismiä ja hierarkkisuutta. Hän pyrki toiminnallaan edistämään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista, minkä mukaan jokaiselle ihmiselle tulisi taata yhtäläiset oikeudet oman elämänsä kehittämiseen. Addamsin näkyvimmät saavutukset ovat hänen perustamansa Hull House -setlementtitalo Chigagossa sekä Nobelin rauhanpalkinto, joka myönnettiin hänelle vuonna 1931.

Setlementeissä Jane Addamsin päivää vietetään vuosittain hänen syntymäpäivänään 6.9. Setlementti Tampereessa päivä on myös opinnäyte- ja tutkimustyöpäivä, jolloin esitellään aiheeseen liittyviä töitä.