Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä

Hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä

Kiinnostaako sinua hanketyö verkkomaailmassa?

Setlementti Tampere on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Setlementtiarvot ovat meille tärkeitä arkisessa työssämme. Setlementti Tampere on sitoutunut toimimaan syrjinnästä vapaana työpaikkana. Uskomme tasa-arvoisuuteen ja vaalimme moninaisuutta. Emme hyväksy rasismia.

Toimintamme ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. Yhdistyksessä työskentelee noin 80 eri alojen ammattilaista ja sen toiminnoissa on mukana suuri määrä vapaaehtoisia, opiskelijoita ja harjoittelijoita. Työmme tavoittaa tuhansia ihmisiä vuosittain.

 

Nyt etsimme kolmivuotiseen STEA:n rahoittamaan Verkkoon kadonneet- hankkeeseen yhtä (1) hankekoordinaattoria ja yhtä (1) hanketyöntekijää alkaen 1.7.2024.

Hanke on osa STEA:n Näkymättömät-avustusohjelmaa (2024–2026), jonka tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien arjen osallisuutta. Verkkoon kadonneet -hankkeessa tutkitaan ja selvitetään sosiaalisesti vetäytyneiden, verkossa (sosiaalinen media, foorumit, pelialustat) runsaasti aikaa viettävien aikuisten tilannetta ja palveluiden tarvetta sekä etsitään keinoja vaikuttaa mahdolliseen syrjäytymiseen. Hankkeen toimintaympäristö on verkossa ja sen toimintamuotoja ovat etsivä ja tutkiva verkkotyö: verkottuminen verkkoyhteisöihin, dialogityöpajat, vertaistukitoiminnan järjestäminen ja vaikuttamistyö.

 

Hankekoordinaattorin tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme:

 • alempaa korkeakoulututkintoa (AMK) tai muuta soveltuvaa koulutusta
 • hanke- ja kehittämistyön osaamista ja kokemusta hankeraportoinnista
 • hyviä vuorovaikutustaitoja, kirjallisia valmiuksia ja tutkimusmenetelmien tuntemusta
 • itsensä johtamisen taitoja, oma-aloitteisuutta ja tutkivaa työotetta
 • erinomaisia tietoteknisiä taitoja ja erilasten verkkoalustojen ja -yhteisöjen tuntemista (esim. verkkopelaaminen)
 • mahdollisuutta ilta- ja viikonlopputyöhön
 • sitoutumista setlementtiarvoihin

Pääasialliset tehtävät:

 • hankkeen käytännön työ ja tavoitteiden mukainen toiminta: työparina hanketyöntekijän kanssa
 • tutkiva työ, aineiston ja datan kerääminen ja analysointi
 • verkostoyhteistyö, ammattilaiskontaktit
 • somekampanjat, hankkeen jalkauttaminen verkossa
 • hankkeen seuranta, raportointi ja arviointi sekä tulosten koostaminen ja esittely

Hanketyöntekijän tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme:

 • soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta
 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja verkostoitumiskykyä
 • erinomaisia tietoteknisiä taitoja ja erilasten verkkoalustojen ja -yhteisöjen tuntemista (esim. verkkopelaaminen)
 • mahdollisuutta ilta- ja viikonlopputyöhön
 • sitoutumista setlementtiarvoihin

Pääasialliset tehtävät:

 • hankkeen käytännön työ ja tavoitteiden mukainen toiminta: työparinahankekoordinaattorin kanssa
 • työ verkkoyhteisöissä (etsivä työ, digitaaliset työpajat, verkkoauttaminen/palveluohjaus)
 • vapaaehtoisten/kokemusosaajien ohjaus

 

Molemmissa tehtävissä katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen verkossa ja verkkoyhteisöissä työskentelystä.

Työsuhteet ovat määräaikaisia ja ne täytetään 1.7.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen kesto on n. kolme vuotta, hankeen päättymiseen asti. Työsuhteen ehtojen ja palkkauksen osalta noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika. Työntekijöillemme on tarjolla säännöllinen työnohjaus ja ammattilaisten yhteisön tuki, kehittämis- ja koulutusmyönteinen kulttuuri sekä kattavat työterveyspalvelut ja vakuutukset.

Lähetä hakemus ja cv sähköpostilla osoitteeseen tyohakemus@setlementtitampere.fi 31.5.2024 mennessä. Laita viestiin selkeästi, mitä tehtävää haet. Lisätiedot puhelimitse numerosta 050 5751464 16.5. klo 14-16. Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta osoitteessa setlementtitampere.fi.

Haastattelemme osan hakijoista 6.6.2024 tai 10.6.2024. Varaathan näitä aikoja jo kalenteriisi.