Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Vapaaehtoiset rakentavat parempaa tulevaisuutta

Vapaaehtoiset rakentavat parempaa tulevaisuutta

Vapaaehtoisuus on toimintaa, jossa ihmiset antavat aikaansa, taitojaan ja intohimoaan auttaakseen muita. Se on toimimista tärkeän asian puolesta, maailman muuttamista, epäkohtiin puuttumista ja halua tehdä hyvää.

Vapaaehtoistoiminnan merkitys on monitasoinen ja vaikuttaa sekä yksilöihin että yhteiskuntaan kokonaisuudessaan.

Avainkohtia vapaaehtoistoiminnan merkityksestä:

  1. Yhteisöllinen vaikutus:

Vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteisöjä. Se tarjoaa tärkeitä palveluita kuten vertaistukea, apua vaikeisiin tilanteisiin ja yhteistä tekemistä sekä kokemusten jakamista. Yhteisöllisyyteen sisältyy vahvaa tukea, voimavaraistamista ja kannattelemista – yhdessä kulkemista.

  1. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus:

Vapaaehtoistoiminta edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ymmärrystä, kun ihmiset eri taustoista ja elämäntilanteista tulevat yhteen yhteisen päämäärän vuoksi.

  1. Henkilökohtainen kasvu:

Monille vapaaehtoistoiminta on keino oppia uusia taitoja, kehittää itsetuntemusta ja saada uutta perspektiiviä elämään. Se voi myös tarjota merkityksellisiä henkilökohtaisia kokemuksia ja auttaa ihmisiä löytämään uusia mielenkiintoja tai vaikka urapolkuja.

  1. Hyvinvoinnin edistäminen:

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vapaaehtoistoiminta parantaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Se vähentää stressiä, lieventää masennusta ja tuo merkityksellisyyden kokemuksen, kun vapaaehtoinen näkee toiminnan vaikutuksen muiden ihmisten elämässä.

  1. Vaikuttavuus ja muutoksen edistäminen:

Vapaaehtoiset voivat olla voimakkaita muutosagentteja yhteiskunnassa. He voivat tuoda näkyvyyttä tärkeille asioille ja vaikuttaa asenteisiin.

  1. Verkostoituminen ja yhteisöllisyys:

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua ja rakentaa yhteisöllisiä suhteita, jotka voivat olla hyödyllisiä niin henkilökohtaisessa kuin ammatillisessa elämässä.

Vapaaehtoistoiminta ei ole vain avun antamista muille; se on myös tapa kasvaa itse ja ymmärtää maailmaa laajemmin. Se on osoitus ihmisten kyvystä ja halusta toimia yhdessä paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Kiitos, että olette osana Setlementti Tampere ry:n monipuolista vapaaehtoistoimintaa.

Kiitos, että olette näyttäneet meille kaikille, mitä voidaan saavuttaa, kun sydämet ja kädet tulevat yhteen muutoksen hyväksi.

Kiitos, että olet Rohkeasti Ihmisen Puolella.

kirjoittaja: Heidi Multanen, Yhdenvertaisuustyön johtaja