Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » STEAn avustuksista vuodelle 2024 saatiin päätös – toimintamme on turvattu

STEAn avustuksista vuodelle 2024 saatiin päätös – toimintamme on turvattu

STEA:n avustusehdotuksista on nyt saatu päätös 22.2.2024.  Setlementti Tampere ry saa avustukset 1.12.2023 julkaistun avustusehdotuksen mukaisesti, joka on vuodelle 2024 noin 2,2 miljoonaa euroa.

– Avustussumma mahdollistaa sen, että voimme auttaa ja tukea lukuisia ihmisiä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä. Kohtaamispaikkamme toimivat yhteisinä olohuoneina sekä vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa. STEA-avustusten turvin teemme merkityksellistä työtä kymmenien työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin, iloitsee Setlementti Tampere ry:n toiminnanjohtaja Mervi Janhunen.

Avustusta myönnettiin seuraaviin kohteisiin:

  • Kansainväliselle naisten tapaamispaikalle Naistarille 140 026 euroa maahanmuuttajanaisten ja heidän perheidensä kotoutumisen tukemiseen, osallisuuden lisäämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn avoimen toiminnan, ryhmien sekä yksilöneuvonnan ja -tuen keinoin.
  • Miesten kansalaistalo Mattilalle 148 500 euroa kansalaistoimintalähtöisen etnisesti monimuotoisen miestyön toteuttamiseen ja miesten kansalaistalon toimintaan.
  • Tampereen Tyttöjen Talolle 170 140 euroa sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevien, maahanmuuttajataustaisen, seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien tyttöjen ja naisten matalankynnyksen toimintaan sekä ryhmä- ja yksilötukeen.
  • Kipinä – kiusaamisväkivaltatyöhön 110 355 euroa kiusaamista kokeneiden selviytymistä ja toipumista edistävään yksilöllisen tukeen ja vertaisryhmätoimintaan sekä läheisten ja ammattilaisten neuvontaan.
  • Kun lapsi satuttaa -työhön 140 097 euroa lapsen taholta väkivaltaa kokeneiden vanhempien, perheyhteisöjen, väkivaltaiseen käytökseen taipuvaisten lasten ja ilmiön eri osapuolia työssään kohtaavien ammattilaisten tukemiseen Pirkanmaalla.
  • Omavoimalle 129 116 euroa ryhmä- ja yksilömuotoiseen sekä avoimeen tukitoimintaan neuropsykiatrisia piirteitä omaaville aikuisille.
  • Voimavirralle 141 095 euroa yksinäisyyden kokemusta vähentävään kansalaistoimintaan, vertaistukityöhön ja loma-ajan päiväleiritoimintaan erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille nuorille ja perheille.
  • Väkivaltatyön yksikölle 501 638 euroa perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä väkivaltaa kokeneiden ja tehneiden tukemiseen yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen keinoin.

Uusina avauksina saimme 3 vuoden hankerahoituksen (2024–2026) seuraaviin hankkeisiin:

  • Sosiaalisesti vetäytyneiden aikuisten yksinäisyyden ja erilaisuuden kokemusten vähentämiseen yhteisöllisen, etsivän ja tutkivan verkkotyön keinoin Verkkoon kadonneet -hankkeeseen (2024–2026) (Näkymättömät-avustusohjelman osahanke) 164 590 euroa vuodelle 2024.
  • Sekä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hanke ”Rajat rikki”, johon on kirjoitettu 1 henkilötyövuosi siirrettävää avustusta Setlementti Tampere ry:lle.

Lisäksi saimme avustusta työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin 45 619 euroa.

Yleisavustuksella 530 136 euroa katetaan hallinnon kulut ja muut yleiskulut sekä suuri osa tilakuluista.

Voimme siis jälleen jatkaa tärkeää työtämme tuhansien ihmisten tukemisessa ja heidän rinnallaan kulkemisessa elämän eri vaiheissa.

Kiitos, tästä on hyvä jatkaa!

 

 

Linkin takaa voit lukea lisää avustuksista: https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveysalan-jarjestojen-toimintaan-383-59-miljoonaa-euroa-vuonna-2024)