Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Setlementtityötä jo 29 vuotta

Setlementtityötä jo 29 vuotta

Setlementti Tampere ry on rakentanut hyvinvointiyhteiskuntaa vuodesta 1994. Setlementtiyhdistys Naapuri ry perustettiin 16.8.1994. Nykyinen nimi, Setlementti Tampere otettiin käyttöön, kun Setlementtiyhdistys Naapuri ry ja OmaPolku ry yhdistyivät 1.8.2016. Tänä päivänä Setlementti Tampere on yksi Suomen kymmenestä suurimmasta setlementistä.

Kun Naapuri perustettiin 1994 Tampereella, oli Suomeen iskenyt lama. Yksilöiden ja perheiden ahdinkoon, kuten työttömyyteen ja köyhyyteen, lähdettiin vastaamaan alueellisella työllä Tesoman lähiössä: syntyi Naapuri.

Vuonna 2003 kehitysvammaisten nuorten vanhemmat perustivat taide- ja kulttuuripainotteisen yhdistyksen, jossa nuoret etenevät omaa polkuaan kohti tavoitteita, jotka he saavat itse opetella asettamaan. OmaPolusta kehittyi kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien puolestapuhuja – keskeisenä sanomana jokaisen oikeus yhdenvertaisuuteen ja kansalaisuuden toteuttamiseen.

Naapurin ja OmaPolun yhdistymisen tavoitteena oli vahvistaa setlementtityötä ja jatkaa yhteisten arvojen mukaista toimintaa molempien vahvuuksia hyödyntäen. Setlementti Tampere on liki kolmessakymmenessä vuodessa kasvanut paikallisesti merkittäväksi monialaiseksi sosiaalialan järjestöksi. Työmme tavoitteena on kansalaistoiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja ihmisten tukeminen erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa.

Yhdistyksessä ja sen omistamassa yhtiössä työskentelee yhteensä yli 80 osa- tai kokoaikaista työntekijää. Toiminnassa on lisäksi vuosittain mukana kymmeniä tuntityöntekijöitä ja harjoittelijoita sekä 200 vapaaehtoista.

Olemme osa maailmanlaajuista setlementtiliikettä

Setlementtityö sai alkunsa Lontoon köyhissä kortteleissa lähes 140 vuotta sitten. Teollistuminen ja kaupungistuminen saivat aikaan myös huono-osaisuutta ja huonovointisuutta. Setlementtityön tavoitteena oli sosiaalisen ja sivistyksellisen toiminnan tuominen köyhien ihmisten asuinalueille. Setlementtiliikkeen historia on myös osa sosiaalityön historiaa.

Maailman ensimmäinen setlementti, Toynbee Hall, perustettiin 1884 Lontoon East Endin työläiskortteleihin yliopiston opettajien ja opiskelijoiden toimesta. USA:n ensimmäinen yliopistosetlementti perustettiin 1886. Jane Addamsin Chicagoon vuonna 1889 perustama Hull House oli sosiaalikeskus, joka on toiminut esikuvana muun muassa kohtaamispaikoille ja maahanmuuttajien kotoutumistyölle.

Setlementtityön toi Lontoosta Suomeen pastori Sigfrid Sirenius, joka oli työskennellyt merimieskirkossa. Kalliolan setlementti aloitti toimintansa vuonna 1919 Helsingin Kalliossa. Kansakunta oli tuolloin jakautunut kahtia ja kansalaissodan haavat olivat syvät. Tarvittiin sillanrakentajia yhteiskunnallisesti ja poliittisesti eri tavalla ajattelevien välille. Sireniuksen tavoitteena oli murtaa ihmisten välisiä muureja ja raja-aitoja, edistää korkeampaa elämänlaatua, ystävystyä lähiympäristön ihmisten kanssa sekä ottaa huomioon erityisesti köyhät ja syrjäytyneet.

Vaikka suomalaisen setlementtiliikkeen juuret ovat osin kristillisessä arvopohjassa, Setlementtiliitto ja paikalliset setlementit ovat nykyään poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia. Suomen Setlementtiliittoon kuuluu nykyään liki 40 setlementtiä, joista Setlementti Tampere on yksi.

Setlementtityötä tehdään 33 maassa. Setlementti Tampere kuuluu kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään.

Historia – Setlementti Tampere

Etusivu – Suomen Setlementtiliitto

Home – IFS (ifsnetwork.org)