Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Seksiin tarvitaan aina suostumus

Seksiin tarvitaan aina suostumus

Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaan seksiin tarvitaan osapuolten suostumus. Seksuaalirikoslaki on muuttunut, mutta ihmisten tietoisuus asiasta välttämättä ei. Suostumukseen perustuvan uuden seksuaalirikoslain tärkein piirre on yksilön itsemääräämisoikeus.

Setlementti Tampereen kriisityöntekijät kertovat, että uusi suostumukseen perustuva seksuaalirikoslaki aiheuttaa hämmennystä.

Useimmat haluavat kunnioittaa toisten seksuaalirajoja, mutta pelkäävät rikkovansa niitä vahingossa. Moni miettiikin, kuinka suostumuksesta voi varmistua. Siitä varmistuu puhumalla: suostumukseen perustuva seksi vaatii aina vuorovaikutusta. Se on keskustelua siitä, mistä tykkää ja mistä ei. Hyvä seksi vaatii keskustelua siitä, mitä haluaa ja mitä ei. Toisaalta huonoa seksiä ja seksuaaliväkivaltaa ei aina eroteta toisistaan. Jos seksin jälkeen tuntuu, että kaikki ei ole kunnossa, on asiasta hyvä keskustella.

Kysy, kuuntele ja kerro itse – nämä säännöt pätevät niin yhden illan suhteissa kuin pitkissä parisuhteissa.

 

Seksuaaliväkivaltaa kokenut tarvitsee avun nopeasti

Seksuaaliväkivalta traumatisoi. Seksuaalirikoksen kohteeksi voi joutua kuka tahansa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tekijä voi olla mies tai nainen ja uhrille joko entuudestaan tuttu tai tuntematon. Seksuaaliväkivalta voi olla nimittelyä, häirintää, kuvan luvatonta levittämistä, painostamista tai väkivaltaista pakottamista seksiin ja seksuaaliseen toimintaan. Se voi tapahtua netissä. Se voi tapahtua kerran tai toistuvasti viikkojen, kuukausien tai vuosien ajan.

Uhrien pitäisi saada matalan kynnyksen apua mahdollisimman nopeasti, sillä käsittelemättömänä seksuaaliväkivalta voi aiheuttaa pitkäaikaista haittaa. Teoilla on psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia.

Seksuaalirikosten määrä on kasvussa, mutta julkiset palvelut eivät usein pysty vastaamaan avun tarpeeseen. Järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen kriisipalvelut ja tukiryhmät ovatkin elintärkeitä seksuaaliväkivaltaa kokeneille.

Monet järjestöt tekevät vastuullista työtä tarjoten seksuaalikasvatusta, kriisiapua ja tukiryhmiä. Setlementti Tampereen Tyttöjen Talo tarjoaa apua ja tukea 13–29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, jotka ovat kokeneet eri muotoista seksuaaliväkivaltaa. Myös Setlementti Tampereen Välitä! tarjoaa kriisiapua, tukiryhmiä ja palveluohjausta seksuaalisen väkivallan uhreille.

Setlementti Tampere on pilotoimassa uutta seksuaaliväkivaltaa ennalta ehkäisevää työtä Pirkanmaalla eri toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa.

Tekijöitä auttamalla ehkäistään seksuaaliväkivaltaa

Vastuu väkivaltaisesta teosta on aina tekijällä. Siksi seksuaaliväkivaltaa ei saada vähenemään tai loppumaan, jollei tekijöitä auteta. Tekijöiden ja tekoriskissä olevien henkilöiden auttaminen ei tarkoita väkivallan hyväksymistä.

Tehokas keino ehkäistä seksuaalista väkivaltaa on riskissä olevien nuorten tunnistaminen ja avun tarjoaminen myös tekijöille. Alaikäisiin kohdistuvissa teoissa tekijä on usein itsekin nuori ja merkit haitallisesta seksuaalisesta toiminnasta ovat alkaneet jo teini-iässä.

Sekä Välitä! että Välitä! Nuorten hanke tekevät työtä henkilöiden kanssa, jotka ovat syyllistyneet seksuaaliseen väkivaltaan. Apu tähtää tekijöiden toiminnan ja ajattelun muuttumiseen. Kriisityöntekijät auttavat myös niitä, jotka eivät ole vielä syyllistyneet seksuaalirikoksiin, mutta joilla on kohonnut riski siihen esimerkiksi lapsiin kohdistuvan seksuaalisen mielenkiinnon takia. Setlementti Tampereen seksuaaliväkivaltayksikkö on julkaissut oppaan nuorten tekijöiden auttamiseen. Tekijöitä auttavia palveluja on Suomessa toistaiseksi vain kourallinen verrattuna uhripalveluihin.

Seksuaalikasvatus hallitusohjelmaan

Seksuaalikasvatusta tulisi antaa nykyistä kattavammin jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Niin lapset, nuoret, vanhemmat kuin kasvattajat tarvitsevat käytännönläheistä opastusta. Seksuaalikasvatuksen tulisi olla nykyistä selkeämmin osa kaikkia opetussuunnitelmia ja sen järjestäminen tulisi olla pakollista. Lisäksi opettajille tulisi järjestää siihen tarvittava koulutus.

Yhteiskunnan eri toimijoiden tulisi muutenkin ottaa yhdessä suurempi vastuu siitä, millaisessa ympäristössä nuoret kasvavat ja mitä he oppivat seksuaalisuudesta. Esimerkiksi internetiin tarvittaisiin tiukemmat pelisäännöt ja valvontaa, millaista seksuaalista sisältöä siellä saa julkaista ja millaista ei. Tähän ei päästä ilman kansainvälisiä sopimuksia, jotka sitovat myös verkkoalustoja ja -sovelluksia tarjoavien yritysten toimintaa.

Uudistunut seksuaalirikoslaki: Seksuaalirikoslaki – Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Seksuaaliväkivaltatyö – Tampereen Tyttöjen Talo (tytto.fi)

Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö (seksuaalivakivalta.fi)

Opas nuorten tekijöiden auttamiseen – Setlementti Tampere ry / Välitä! Seksuaaliväkivaltatyö (seksuaalivakivalta.fi)