Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Palvelut » Kipinä – kiusaamisväkivaltatyö » Kipinä_Tietoa kiusaamisesta

Tietoa kiusaamisesta

Kiusaaminen on tahallista ja toistuvaa toimintaa, joka sisältää piirteitä kaikista väkivallan muodoista. Kiusaaminen voi olla suoraa, epäsuoraa, sanallista, fyysistä, psyykkistä tai digitaalista. Kiusaamista esiintyy muun muassa kouluissa, työpaikoilla, harrastuksissa ja verkossa.

Kiusaaminen on väkivaltaa ja se vaikuttaa koko yhteisöön. Kiusaaminen on ryhmäilmiö, jossa tunnistettuja rooleja ovat kiusaaja, kokija, puolustaja, apuri, vahvistaja ja sivustakatsoja. Kiusaamiseen puuttuminen on aina koko yhteisön vastuulla.

Kiusaamisen aiheuttamat psyykkiset vauriot voivat vaikuttaa pitkään kiusaamisen kohteeksi joutuneen elämään. Kiusaamisen seurauksia voivat olla muun muassa masennus, ahdistus, sosiaalisten tilanteiden pelko ja itsetunnon sekä minäkuvan haasteet.

Kiusaamiskokemuksista voi selviytyä. Hae apua!

Yhteystiedot

kipina@setlementtitampere.fi

puh. 050 515 1489, Iina Vartiainen, kriisityöntekijä

puh. 050 355 0066, Tanja Niemelä, kriisityöntekijä

Posti- ja käyntiosoite

Nalkalankatu 12 G, 33200 Tampere

Some

Facebook

Instagram