Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Mitä tehdä, kun oma lapsi on väkivaltainen?

Mitä tehdä, kun oma lapsi on väkivaltainen?

Kotona esiintyvä väkivalta vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten hyvinvointiin. Väkivalta voi ilmetä monin eri tavoin, muun muassa lapsen tai nuoren raivoamisena, tavaroiden heittelynä, haukkumisena, uhkailuna, kiristämisenä, lyömisenä tai potkimisena.

Kun lapsi satuttaa -työ tarjoaa apua ja tukea koko perheelle. Kriisityöntekijä Vesa Vilppola ja toiminnanohjaaja Annukka Tuovila tukevat vanhempia ja sisaruksia väkivaltakokemuksen käsittelyssä ja väkivallan vaikutuksista toipumisessa. Työn tavoitteena on myös vähentää väkivallasta aiheutuvaa häpeää ja traumaoireita sekä lisätä toimintakykyä arjessa.

Kun lapsi satuttaa -työ kuuluu Setlementti Tampere ry:n Perheväkivaltaklinikan palveluihin.

Väkivallasta on vaikeaa puhua

Lapset ovat olleet väkivaltaisia vanhempiaan kohtaan vuosisatoja eli kyseessä ei ole tuore ilmiö. Usein juuri ilmiöön liittyvän häpeän vuoksi ongelman puheeksi ottaminen on vaikeaa.

Lapsen väkivaltaiseen käyttäytymiseen kannattaa hakea apua ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Apua on hyvä hakea, sillä yhdenkään perheen ei pitäisi jäädä yksin.

Yksilökäynneillä ja vertaistukiryhmissä on lupa puhua ilman leimautumisen pelkoa. Niissä voidaan käsitellä esimerkiksi syyllisyyden ja häpeän tunteita, purkaa kotona olleita vaikeita tilanteita, vahvistaa ja lisätä itsemyötätuntoa sekä saada keinoja väkivaltaiseksi äityvissä tilanteissa toimimiseen. Yksilötapaamiset tarjoavat myös sisaruksille väylän purkaa tunteita.

Yksilöllistä apua

Kun lapsi satuttaa -työ tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen ammatillista tukea Pirkanmaan alueella perheille, joissa lapsi tai nuori käyttäytyy väkivaltaisesti muita perheenjäseniään kohtaan.

Jokaisen perheen tilanne arvioidaan aina yksilöllisesti. Perheväkivaltaklinikka yksikkö tarjoaa vanhemmille ja sisaruksille yksilötapaamisia sekä tarpeen mukaan koko perheen tapaamisia. Vanhemmille järjestään myös vertaistukiryhmiä ja yli 12-vuotiaille nuorille vihanhallintaryhmiä.

Ajan varaaminen onnistuu soittamalla tai laittamalla sähköpostia. Tapaamissa kartoitetaan perheen tilanne ja sovitaan jatkotyöskentelystä.

Ammattilaisille järjestetään koulutuksia ja konsultaatiota.

Kun lapsi satuttaa -työ