Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Kun lapsi satuttaa -hanke toi perheiden tukemiseen tarvittavaa tietoa ja kokemusta

Kun lapsi satuttaa -hanke toi perheiden tukemiseen tarvittavaa tietoa ja kokemusta

26.9.2023 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Meidän blogi

Kun lapsi satuttaa -hanke oli Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Setlementti Tampereen yhteinen hanke, jossa etsittiin ratkaisuja niiden perheiden elämään, joissa erityistä tukea tarvitseva lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti. Hanna Rautiainen Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä ja Vesa Vilppola Setlementti Tampereesta kertovat hankkeen opeista ja kokemuksista.

Perhetyön keskusteluteemoja olivat väkivallan vaikutukset, tunnesäätely ja kehollisuus, kuormituksen tunnistaminen ja säätely, aggressionhallinta, häpeä, syyllisyys, viha, toivottomuus ja toivon löytyminen, voimavarat, vanhemmuuden taidot sekä toiminta väkivaltatilanteissa.

 

Perhetapaamisia ja vertaistukiryhmiä

Perhetyön lisäksi hankkeessa järjestettiin ohjattuja vertaistukiryhmiä, tarjottiin vertaisvanhempien antamaa yksilöllistä tukea, järjestettiin vertaiskahviloita, tarjottiin vanhemmille Toivon tiellä -valmennusta valmentajana Riikka Seppälä sekä osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin, kuten perheiden viikonloppuleireille. Hankkeen aikana ammattilaisille järjestettiin vertaisoppimisen aamupäiviä, webinaareja ja luentoja, työryhmien koulutuksia ja konsultaatiota.

Vanhemmat kokevat pelkoa ja häpeää

”Vanhemmat väkivallan kokijoina kertoivat usein syyllisyyden, toivottomuuden ja keinottomuuden tunteistaan. Oman lapsen väkivaltainen käytös herättää pelkoa ja häpeää.”

Lapsen väkivaltaisuus traumatisoi perheen

”Väkivallan kohtaaminen voi saada vanhemman aivan jaksamisensa äärirajoille. Tämä voi aiheuttaa sen, että väkivaltaan vastataan väkivallalla.”

Vastaavatko palvelut perheiden tarpeisiin?

”Näimme myös, mihin palvelujärjestelmä parhaimmillaan pystyy. Tämä piti sisällään moniammatillista yhteistyötä, konsultaatiota, aitoa välittämistä asiakkaista ja tahtotilaa perheen tilanteen parantamiseksi.”

________________________________________________________________________________________________________________________________Kun lapsi satuttaa -työ jatkuu osana Setlementti Tampereen väkivaltapalveluita

Tarjoamme maksutonta matalan kynnyksen ammatillista tukea perheille, jossa lapsi tai nuori käyttäytyy väkivaltaisesti muita perheenjäseniään kohtaan. Annamme akuuteissa tilanteissa perheille lyhytkestoista kriisiapua, jolla pyritään vanhempien ja perheen tilanteen vakauttamiseen. Palvelumme tukee perheitä löytämään keinoja ja tapoja ennaltaehkäistä lapsen väkivaltaista käyttäytymistä. Käytämme työssämme väkivalta- ja kriisityön menetelmiä.

 • Yksilötapaamisia vanhemmille ja sisaruksille
 • Perhetapaamisia ja vertaistukiryhmiä vanhemmille
 • Vihanhallintaryhmiä yli 12-vuotiaille lapsille ja nuorille

Lisätietoa Setlementti Tampereen sivuilta
www.perhevakivalta.fi/kun-lapsi-satuttaa-tyo

Kun lapsi satuttaa -hankkeen tuottamia materiaaleja

Häpeäpakka – häpeän puheeksi ottamisen tueksi. Häpeäpakka on suunnattu kohtaamistyön ammattilaisille. Se sopii tueksi häpeän kohtaamiseen ja asiakkaan kannatteluun turvallisesti, empaattisesti ja toiveikkuutta herättävällä tavalla. Pakka rohkaisee kuulostelemaan oman toimintamme taustalla vaikuttavia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Se auttaa rakentamaan yhteistä kieltä häpeästä puhumiseen ja tarjoaa näkökulmia onnistumisen ja rinnalla kulkemisen tueksi.

Kun lapsi satuttaa – läheisen näkökulma vaiettuun asiaan (video, kesto 8:46)
Kun lapsi satuttaa – ammattilaisen näkökulma vaiettuun asiaan (video, kesto 3:25)

Videot löytyvät Kehitysvammaisten Palvelusäätiön YouTube-kanavalta.

Kun lapsi satuttaa -opas perheille julkaistaan loppuvuodesta 2023 ja sen tavoitteena on tarjota käytännönläheistä tukea vanhemmille sekä lisätä ammattilaisten ymmärrystä perheiden arjesta.Kiitos perheiltä saamastamme palautteesta!

 • Saimme työkaluja tilanteiden käsittelyyn, jossa lapsen tunteet kuohuivat ja aiheuttivat väkivaltaa.”
 • Nyt on noin 11 kuukautta viimeisestä väkivaltatilanteesta. Olemme löytäneet meille sopivat toimintamallit tilanteisiin, jotka aiemmin aiheuttivat lapsessa väkivaltaista käyttäytymistä.”
 • ”Kiitos kaikesta avusta ja tuesta mitä teiltä saatiin! Kevät on mennyt hienosti, ollaan opittu puhumaan toisillemme ja elo on tasaantunut jännittävissäkin tilanteissa. Uskomatonta, miten tilanne on muuttunut puolessa vuodessa.”
 • ”Olen saanut itselleni keskusteluapua – nimenomaan itselleni. Lasten kanssa käymme monessakin eri paikassa asian tiimoilta, mutta niissä keskitytään 99 % lapseen tai perheeseen. Nyt sain ajatella vain itseäni ja sanoittaa kaiken sisälläni vellovan kuorman ulos. Sanoa luottamuksella asioita, joita normien mukaan ”ei voi sanoa tai ei saa sanoa”. ”Äiti ei voi ajatella tuolla tavalla”. Tapaamisilla on ollut koko meidän perheeseen suuri vaikutus, kun olen saanut omaa taakkaani pienemmäksi, saanut ymmärrystä ja minua on kuunneltu ilman syyllistämistä.”
 • ”Olen saanut apua omien voimavarojen tunnistamiseen ja vireystilan säätelyyn. Olen saanut korvaamatonta vertaistukea.”
 • ”Pääsimme purkamaan perheemme tilannetta ja käymään vanhempina keskusteluja, joita oli helpompi käydä, kun oli kolmas osapuoli mukana. Saimme uutta näkökulmaa ja yhteistä ymmärrystä, mikä on auttanut arjessa. Keskustelujen kautta jotkut asiat loksahtelivat paikoilleen. Tuntui myös turvalliselta, kun tiesi, että pääsee juttelemaan tilanteista ja omista tuntemuksista, eikä jää asioiden kanssa yksin.”
 • ”Olen kiitollinen, että sain olla osana ryhmää, sain tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Koen, että tällainen ryhmätoiminta poistaa häpeää ja auttaa ihmistä voimaantumaan.”
 • ”Saimme keskustelutukea haastavan tilanteen keskellä äidille ja erityislapsen sisaruksille. Tietoutta ja ymmärrystä haastavassa tilanteessa: kuinka toimia tilanteissa, miten käsitellä omia tunteita ja kuinka asioita käydä läpi muiden perheenjäsenten kanssa.”
 • ”Elintärkeä hanke. Perheille ei ole mitään apua nykyisessä palvelujärjestelmässämme. Väkivaltainen lapsi aiheuttaa traumoja ja kauaskantoisia seurauksia muille perheenjäsenille, jos eivät saa mistään apua ja tukea.”
 • ”On todella arvokasta, että hankkeesta on tarjottu apua ja tukea perheille hankalan ja tunteita herättävän teeman kanssa. Tämän kaltaisten hankkeiden merkitys on suuri julkisen puolen palvelujen ollessa tukossa. Kun lapsi satuttaa -hanke mahdollisti meille avun siinä hetkessä, kun sitä koimme tarvitsevamme.”
 • ”Hankkeen avulla häpeä omasta tilanteesta hellitti ja vihdoin tuntui, että siitä uskaltaa puhua.”