Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Kiusaamisilmiö

Kiusaamisilmiö

Tuoreimman koulukyselyn mukaan 8 prosenttia 8.-9. luokkalaisista kokee viikoittain kiusaamista. Tutkimusten mukaan kiusaamista koetaan lähemmäs 10% myös korkeakouluissa ja työyhteisöissä. Aihe puhututtaa ja nousee otsikoihin vuodesta toiseen, mutta ilmiö ei näytä katoavan mihinkään – mistä siis on kyse ja miten voisimme rakentaa turvallisempia yhteisöjä?

Kiusaaminen on väkivaltaa

Ensinnäkin meidän tulee ymmärtää ja tunnustaa, että kiusaamisessa on kyse väkivallasta, joka voi olla henkistä ja/tai fyysistä. Kiusaamisväkivalta on ilmiö, jota voi esiintyä missä tahansa yhteisössä. Kiusaaminen on koko yhteisöä koskettava asia ja vastuu sen ennaltaehkäisystä/loppumisesta on kaikilla yhteisön jäsenillä.

Kiusaamiskokemukset voivat varjostaa vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan ihmisen elämää. Kiusaamisväkivallan aiheuttama psyykkinen trauma vastaa vakavuudeltaan perheväkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön aiheuttamia henkisiä vaurioita. Kiusaamista kohdanneet vähättelevät usein omaa avuntarvettaan ja toisaalta avun piirissä on saatettu vähätellä heidän kokemuksiaan. Aito, läsnäoleva kohtaaminen ja uskallus pysähtyä kiusatun tarinan äärelle on siis äärimmäisen tärkeää. Vertaistuen on todettu olevan merkittävä apu kiusaamiskokemusten käsittelyssä.

Setlementti Tampereen Kiusatut -toiminta tukee kiusaamista kokeneita ja heidän läheisiään yksilötyön ja vertaistukiryhmien keinoin Pirkanmaan hyvinvointialueella. Asiakkaaksi voivat hakeutua yli 15-vuotiaat, yläikärajaa palvelussa ei ole. Lisäksi tarjoamme koulutusta aiheeseen liittyen ja pidämme työpajoja, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista. Kaikki toimintamme on maksutonta.

Teksti: kriisityöntekijä Iina Vartiainen