Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Kansalaisjärjestöt tuottavat kokonaisvaltaista hyvinvointia

Kansalaisjärjestöt tuottavat kokonaisvaltaista hyvinvointia

Setlementtiliike on toiminut Suomessa jo yli 100 vuotta – sillanrakentajana, vapaan sivistystyön ja harrastustoiminnan tuottajana, yhteisöjen rakentajana ja hyvinvointipalvelujen kehittäjänä. Vuonna 2022 setlementtien toimintaan osallistui 225 000 henkilöä.

Setlementti Tampere ry tuottaa hyvinvointia paikallistasolla. Esimerkiksi seksuaaliväkivallan uhri pääsee matalalla kynnyksellä kriisiavun piiriin. Kiusaamista kokenut voi ottaa yhteyttä kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontapisteeseen ja saada kriisi- tai jälkihoitoa. Välitä! Nuorten hanke tekee ennaltaehkäisevää työtä nuorten parissa, joilla on riski tehdä seksuaalista väkivaltaa. Kohtaamispaikat – Mattila, Naistari, Tyttöjen Talo, Wihreä Puu, Voimavirta Olkkari ja Yhteisökahvila OmaNaapuri – luovat kaikille mahdollisuuksia kuulua johonkin yhteisöön. Monissa yksiköissä voi tehdä vapaaehtoistyötä ja auttaa muita, joka tekee elämän merkitykselliseksi.

Toiminta tavoittaa tuhansia ihmisiä

Setlementti Tampere on vastannut ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin aktiivisena kansalaisyhteiskunnan toimijana. Seuraavat muutamat esimerkit valottavat vuoden 2022 toimintaa.

Eri kohtaamispaikkojen toiminta tavoitti kaikkiaan noin 4000 henkilöä. Kiusatut –hankkeen työpajatoiminta tavoitti liki 260 henkilöä. Nepsy-piirteitä omaavia henkilöitä tukevan Omavoiman toimintaan osallistui yli 700 henkilöä. Nollalinja vastasi 10 420 puheluun. Rikosuhripäivystyksen Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen palvelupisteet palvelivat yhteensä noin 1500 asiakasta. Kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille tukea verkossa tarjoavan Poljento-hankkeen työpajoihin osallistui noin 700 henkilöä. Väkivaltatyön yksikkö antoi kriisitukea lähes 600 asiakkaalle ja yksikön koulutukset tavoittivat lähes 2900 ammattilaista ja opiskelijaa.

Nyt jos koskaan on huomioitava järjestötyön merkitys

Parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa tarvitaan viisautta ja kaukonäköisyyttä.

Suomessa on Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan 10 708 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Pirkanmaalla on 935 sote-yhdistystä ja -säätiötä. Sote-yhdistykset toimivat eri ihmisryhmien parissa ja tekevät työtä muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi, vanhusten hyvinvointiin, sairauteen, vammaan tai lastensuojeluun liittyen.

– Keskisuuren paikallisen kansalaisjärjestön toiminnanjohtajana kannan huolta siitä, että järjestöjen työtä ei tunneta ja sen vaikutuksia ei tunnisteta. Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuottavat hyvinvointia yksilötasolla sekä säästöjä julkisen sektorin menoissa, sanoo Setlementti Tampereen toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori.

Järjestöt eivät toimi ilman rahoitusta. Järjestörahoitus irrotettiin Veikkauksen pelituotoista, koska rahapelituottojen ja niillä rahoitettujen toimintojen yhteyttä pidettiin ongelmallisena. Helmikuussa 2022 kaikki eduskuntapuolueet tekivät yhdessä parlamentaarisen sopimuksen, jossa järjestöjen rahoituksen taso luvattiin turvata vuosille 2024–2026. Rahoituksen turvaaminen on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta, myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Se mahdollistaa järjestöjen pitkäjänteisen työn ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien tuen ja avun.

#OnneksiOnJoku #100järjestötekoa #hallitusneuvottelut

Lukijalta: Järjestöjen työtä ei tunneta ja sen vaikutuksia ei tunnisteta – Lukijalta – Aamulehti