Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Didar – tasavertaisia kohtaamisia kymmenen vuoden ajan

Didar – tasavertaisia kohtaamisia kymmenen vuoden ajan

Sana didar tarkoittaa kurdin kielellä kohtaamista ja kuvaa hyvin Didar-työn ydintä: toisesta kulttuurista tuleva ja vaikeassa tilanteessa oleva ihminen tarvitsee ennen kaikkea kohdatuksi ja kuulluksi tulemista. Dialogisuus ja tasavertainen kohtaaminen ovat kuuluneet työmuodon luonteeseen alusta lähtien.

Didar työskentelee niiden Suomessa asuvien maahanmuuttajayhteisöjen ja henkilöiden kanssa, jotka voivat kohdata kunniaan liittyviä haitallisia perinteitä. Eri kulttuureista tulevia ihmisiä rohkaistaan puhumaan kunniaan liittyvistä käsityksistä ja ihmisoikeuksista. Työn tavoitteena on ehkäistä kunniaan liittyviä konflikteja ja väkivaltaa.

Setlementti Tampereen Didar-työ on tehnyt työtä kunniaan liittyvän väkivallan (KLV) ehkäisemiseksi jo vuodesta 2013 lähtien, mutta ilmiönä kunniaan liittyvä väkivalta oli tunnistettu Setlementti Naapuri ry:n työssä Pirkanmaalla jo vuosia aiemmin.

Kunniaväkivaltatyön verkosto muodostuu

Jo 2000-luvulla yksittäiset kunniaväkivallan uhkaa kokevat asiakkaat alkoivat ottaa yhteyttä yhdistyksen alla toimiviin Sisä-Suomen Rikosuhripäivystykseen (RIKU) ja Tyttöjen taloon. Samaan aikaan nuoria maahanmuuttajatyttöjä alkoi hakeutua kunniaan liittyvissä uhkatilanteissa myös Tampereen ammattiopiston (TAO) koulukuraattorin puheille.

Asiakkaiden tilanteet olivat haastavia ja niiden ratkaisemiseen tarvittiin yleensä monen eri ammattilaisen osaamista. Harvoilla ammattilaisilla oli tuolloin KLV-ilmiöstä kokemusta tai riittävää osaamista. Vuonna 2007 Rikosuhripäivystyksen Ulrik-hanke järjesti Pirkanmaalla ensimmäisen koulutuspäivän KLV-teemasta ammattilaisille. Lisäoppia KLV-työhön haettiin pääkaupunkiseudulla toimineilta Mannerheimin lastensuojeluliiton Amoral-hankkeelta sekä Ihmisoikeusliiton Kitke! -hankkeelta.

RIKUn aluevastaava, Tyttöjen talon ohjaaja, TAO:n koulukuraattorit ja Tampereen kaupungin ALMA-hankkeen (Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke) koordinaattori kokoontuivat vuonna 2010 pohtimaan, miten näiden tietoon tulleiden tapausten kanssa tulisi toimia. He totesivat, että alueella tarvittaisiin KLV-työhön keskittyvä ammattilaisverkosto, jossa voitaisiin verkostoitua ja kehittää paikallisia toimintakäytäntöjä.

Tampereen kunniaväkivaltaverkosto aloitti toimintansa kesäkuussa 2010 ALMA-hankkeen vetovastuulla. Se kasvoi nopeasti 20 ammattilaisen verkostoksi. ALMA-hankkeen päätyttyä verkoston koordinointia jatkoi Sisä-Suomen Rikosuhripäivystys.

Kitke!-hanke järjesti Tampereella yhteistyössä verkoston kanssa muun muassa kunniaan liittyviä konflikteja käsitteleviä isoja dialogityöpajoja maahanmuuttajanuorille, -naisille ja -miehille vuosina 2011-2012. Hyvin toimivan verkoston ja pääkaupunkiseudun KVL-työn innostamana Setlementti Naapuri päätti hakea vuonna 2011 projektirahoitusta KLV-työn kehittämiseen Didar-hankkeen nimellä Raha-automaattiyhdistykseltä.

Didar-hanke käynnistyy

Nelivuotinen Didar-hanke alkoi vuonna 2013 Tyttöjen talon toimitiloissa. Hankkeen puolivälissä siirryttiin omiin toimitiloihin, koska KLV-työ edellyttää ympäristöä, jossa voidaan työskennellä kaikkien sukupuolten kanssa. Työn painopiste oli hankevaiheessa tehdä näkyviksi kunniaan liittyvät haitalliset perinteet ja kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy yhteisöjen kanssa.

Didar otti koordinaatiovastuun Tampereen kunniaväkivaltaverkostosta. Hankkeessa muokattiin dialogityöpajoista pienimuotoisempia, koulutettiin omakielisiä ohjaajia työpajojen vetäjiksi ja toteutettiin työpajoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Työvälineeksi dialogityöpajoihin ja eri kielisiin keskusteluryhmiin kehitettiin lautapeli, jonka avulla maahanmuuttajayhteisöille vaikeista ja tabuluonteisista KLV-teemoista oli helpompi puhua yhteisön jäsenten kesken.

Hanke konsultoi ja koulutti ammattilaisia ymmärtämään KLV-ilmiötä ja kohtaamaan asiakkaita paremmin. Osaamista KLV-työhön haettiin tutustumismatkoilta muun muassa Turkkiin, Jordaniaan, Hollantiin, Belgiaan, Iso-Britanniaan ja Ruotsiin. Hanke teki säännöllistä yhteistyötä myös Kalliolan Setlementin SOPU-hankkeen kanssa, joka oli vuotta aiemmin aloittanut KLV-työn kehittämishanke.

Vakituinen työmuoto

Didar-työ sai vakituisen STEA-rahoituksen 2017. Setlementti Naapuri oli muuttunut vuonna 2016 Setlementti Tampere ry:ksi. Didar yhdistettiin uuteen Väkivalta- ja kriisityön yksikköön, johon kuuluvat myös Perheväkivaltaklinikka ja Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö.

Hankkeessa kehitetty ennaltaehkäisytyö yhteisöjen kanssa jatkui, mutta sen rinnalla alettiin tehdä enemmän myös yksilö- ja perhetyötä tilanteissa, joissa oli jo ilmennyt kunniaan liittyviä konflikteja tai väkivallan

uhkaa.

Toiminnan vakiinnuttua asiakasmäärät kasvoivat nopeasti; ne ovat olleet viime vuosina noin 80 asiakasta vuodessa. Didar on alusta lähtien työskennellyt sekä kokijoiden, tekijöiden että niiden perheen ja suvun jäsenten kanssa, jotka ovat jollain tavalla konfliktin tai väkivallan vaikutuspiirissä. Ennaltaehkäiseviä keskusteluryhmiä on jatkettu sekä naisille että miehille useilla eri kielillä (muun muassa arabia, kurdi, somali, persia/dari, hindi). Myös dialogityöpajoja on jatkettu yhteistyössä oppilaitosten ja muiden maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa.

Didarin työtä vahvistamaan saatiin vuonna 2019–2020 Tyttöjen talon alle sijoitettu, työministeriön rahoittama TALK-hanke. Siinä kehitettiin työmenetelmiä keskusteluryhmiin ja dialogityöpajoihin sekä koulutusmalli ryhmien omakielisille ohjaajille.

Vuosina 2021–2022 Didar laajeni oikeusministeriön Kunniaksi-hankkeella, jossa kehitettiin työmenetelmiä KLV-tekijöiden kanssa työskentelyyn. Kunniaksi-hankkeen loppuseminaariin kutsuttiin puhujaksi Turkissa kunniamurhan tekijöitä tutkinut professori Recep Dogan. TALK- ja Kunniaksi-hankkeiden julkaisemat oppaat keskusteluryhmien ja dialogityöpajojen ohjaajille sekä KLV-tekijöiden kanssa työskenteleville ovat edelleen käytö

ssä Didarin työkaluina.

Didar on jatkanut tiivistä yhteistyötä tur

vakotien, lastensuojelun, RIKUn ja SOPU-työn kanssa (sekä Helsingin että Turun SOPU-työ). Myös THL on ottanut viime vuosina isomman roolin KLV-työssä. Didar on ollut mukana suunnittelemassa THL:n verkkokoulua KLV-teemasta ja kuuluu THL:n KLV-ohjausryhmään.

DIDAR / Setlementti Tampere ry


 

Lämpimästi tervetuloa

DIDARIN 10-VUOTISJUHLAAN

perjantaina 24.11.2023 Haiharan kartanoon

(Haiharankatu 30, Tampere.)

Yhteistyökumppaneille suunnattu osuus klo 13.00-16.00 

Iltajuhla klo 16.00-20.00 

Ilmoittautuminen 17.11 mennessädidar.fi/koulutukset