Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

Home » Uutisarkisto » Seksuaalirikoksissa apua olisi saatava nopeasti ja matalalla kynnyksellä

Seksuaalirikoksissa apua olisi saatava nopeasti ja matalalla kynnyksellä

Aamulehti julkaisi 27.1.2023 Setlementti Tampereen väkivaltatyön asiantuntijoiden, seksuaaliväkivaltatyöntekijä Sini-Satu Kuninkalan ja väkivaltatyön johtaja Satu Hintikan, kannanoton koskien seksuaalirikosten avun saamisen haasteita, jotka ovat kasvaneet netissä tapahtuneiden, laajojen seksuaalirikossarjojen myötä ja joihin ei julkisissa palveluissa pystytä nykyisellään vastaamaan riittävän nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Lue kannanotto: Aamulehti / Mielipide

Seksuaalinen väkivalta on tutkimusten mukaan vakavimmin traumatisoivia kokemuksia.
Lisääntyvissä netissä tapahtuneissa, laajoissa seksuaalirikossarjoissa uhreja on usein niin paljon, että julkisissa palveluissa ei pystytä arvioimaan kaikkien hoidon tarvetta saati tarjoamaan sitä nopeasti. Siksi järjestöjen, kuten Setlementti Tampereen, tarjoamat matalan kynnyksen kriisipalvelut ja tukiryhmät ovat seksuaaliväkivaltaa kokeneille elintärkeitä.

Netin seksuaalirikoksissa yksi tekijä saattaa helposti uhriuttaa satoja. Alaikäisiin kohdistuvissa teoissa tekijä on usein itsekin nuori ja merkit haitallisesta seksuaalisesta toiminnasta ovat alkaneet jo teini-iässä. Tehokkain keino ehkäistä seksuaalista väkivaltaa olisikin riskissä olevien nuorten tunnistaminen ja avun tarjoaminen myös tekijöille. Seksuaalikasvatusta tulisi järjestää nykyistä kattavammin jo varhaiskasvatuksesta lähtien, erityisesti nyt kun seksuaalirikoslaki muuttui nykyiseen muotoonsa vuoden alussa.

Jokaisen tulisi viimeistään nyt ymmärtää suostumuksen saamisen merkitys kaikessa seksuaalisessa toiminnassa, koska ilman sitä voi syyllistyä vakavaan rikokseen, esimerkiksi ahdisteluun, kuvan luvattomaan levittämiseen tai raiskaukseen.

Lue lisää uudistuneesta seksuaalirikoslaista: Seksuaalirikoslaki – Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)