Mitä kansainvälinen setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi IFS:n video: We’re Right Here!

 

 

 

 

 

Home » Vertaistuki ja ryhmätoiminta

Vertaistuki

Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen. Vertaistuen arvo on siinä, että kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa toisen tarinan ymmärtämisen. 

Eri yksiköissämme toimii monenlaisia ryhmiä, joihin voit hakeutua mukaan. Näissä vertaistuellinen elementti on eri tavoin mukana. 

Osa ryhmistä on ammattilaisen ohjaamia vaikeasta tapahtumasta tai tilanteesta toipumiseen ja kuntoutumiseen tähtääviä suljettuja ryhmiä. Näiden alkamisesta ja mukaan hakeutumistavoista löydät tietoa aina yksiköiden omilta sivuilta. 

Yksiköissä kokoontuu myös avoimempia, kokonaan vertaistoimijoiden ohjaamia ryhmiä sekä matalan kynnyksen toiminnallisia ryhmiä. Setlementtitalojemme ryhmäkattaus on varsin mittava. Nämäkin löydät yksiköiden omilta sivuilta ja yleensä myös sosiaalisen median kanavista.