Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi videomme: Naapurina setlementti!

Home » Uutisarkisto » Kunniaväkivaltatyössä paikka auki!

Kunniaväkivaltatyössä paikka auki!

Setlementti Tampere ry hakee toiminnanohjaajan sijaista Väkivaltatyön yksikön kunniaväkivaltatyöhön 100%:n työajalla ajalle 1.2.2023-31.7.2024.

Setlementti Tampere ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton hyvinvointipalvelujen tuottaja ja asiantuntija. Yhdistyksessä työskentelee noin 75 eri alojen ammattilaista ja sen toiminnoissa on mukana suuri määrä vapaaehtoisia, opiskelijoita ja harjoittelijoita.

Väkivaltatyön yksikkö tarjoaa kriisiapua ja tukiryhmiä perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan sekä kunniaan liittyvän väkivallan kokijoille, tekijöille ja heidän läheisilleen. Työtä tehdään puhelimessa, kasvokkain ja netissä. Lisäksi yksikkö konsultoi ja kouluttaa ammattilaisia ja tekee väkivaltaan liittyvää verkosto- ja vaikuttamistyötä. Yksikön Didar -kunniaväkivaltatyön työryhmä keskittyy kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisytyöhön ja tarjoaa kohderyhmälleen kriisiapua sekä ryhmätoimintaa. www.didar.fi

Väkivaltatyön yksikössä työskentelee väkivaltatyön johtaja, 7 kriisityöntekijää ja yksi toiminnanohjaaja. Didar-työtiimissä työskentelevät työparina kriisityöntekijä ja toiminnanohjaaja.

Työ on mahdollista aloittaa heti ja viimeistään 1.3.2023. Noudatamme Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja tehtävissä on 6 kk:n koeaika. Tehtävään valittavien henkilöiden on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Haettavana oleva työpaikka:

Toiminnanohjaaja 

Tehtävät:

 • Didarin ryhmätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
 • omakielisten ryhmänohjaajien tuesta vastaaminen
 • asiakastyö kunniaväkivallan kokijoiden, tekijöiden ja läheisten kanssa
  (yhdessä kriisityöntekijän kanssa)
 • verkostotyö ammattilaisverkostoissa
 • ammattilaisten kouluttaminen

Kaikki yksikön työntekijät vastaavat osaltaan myös viestinnästä sekä tilaisuuksien järjestämisestä ja osallistuvat yksikön kehittämistyöhön sekä toiminnan seurantaan ja arviointiin.

Edellytämme

 • sosiaali-, terveys- tai muun alan soveltuvaa koulutusta
 • työkokemusta monikulttuurisesta työstä ja maahanmuuttajatyöstä
 • työkokemusta väkivallan eri osapuolten kohtaamisesta
 • palvelujärjestelmän tuntemusta
 • ryhmänohjaustaitoja
 • riittävää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa
 • sitoutumista setlementtityön arvoihin

Arvostamme väkivaltatyön (erityisesti kunniaväkivaltatyön) osaamista, trauma- ja kriisityön osaamista, kielitaitoa (erityisesti esim. arabia, persia, kurdi, somali), ICT- ja somevalmiuksia, joustavuutta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja sekä kykyä toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä.

Tarjoamme monipuoliset tehtävät asiantuntevien ammattilaisten työyhteisössä sekä työnohjauksen, kattavan työterveyshuollon ja mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen.

Hakemus ja ansioluettelo viimeistään 12.2.2023 sähköpostitse: tyohakemus@setlementtitampere.fi. Haastattelemme osan hakijoista 14.-15.2.2023 klo 9-11.

Lisätiedot: väkivaltatyön johtaja Satu Hintikka p. 050 523 7313.